מינוי מומחה בתחום אורולוגיה - אין אונות

החלטה 1. התובע עותר למינוי מומחה בתחום האורולוגיה לקביעת נכותו בתחום זה. התובע מנמק בקשתו בקביעת מומחה שמונה על ידי ביהמ"ש, ד"ר מיכאל טנצמן, אשר לא התייחס בחוות דעתו האורטופדית לתלונות התובע בגין אין אונות בציינו שאלה הינן במישור האורולוגי. 2. אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע"מ (להלן: "הנתבעת") מתנגדת לבקשה. 3. בתאריך 18/5/03 הגיש התובע תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בתאריך 19/5/96 במהלך עבודתו אצל הנתבעת. בתאריך 27/2/06 צירף התובע לתיק ביהמ"ש חוות דעת רפואית ערוכה על ידי ד"ר אדמוני, מומחה באורטופדיה, אשר העמיד את נכותו הרפואית הכוללת של התובע על 49.6% כאשר מתוכה ייחס 30% נכות לפגיעה אורולוגית המתבטאת באימפוטנציה. 4. בתאריך 5/9/06 ומבלי לפגוע בטענת ההתיישנות שנטענה על ידי הנתבעת הגישה הנתבעת חוות דעת בתחום האורטופדיה שנערכה על ידי פרופ' נרובאי אשר קבע לתובע 10% נכות רפואית צמיתה אשר מתוכה ייחס המומחה 5% לאירוע התאונתי הנטען על ידי התובע. כן צירפה הנתבעת חוות דעת בתחום האורולוגיה שנערכה על ידי ד"ר דב אנגלשטיין אשר מייחס 15% נכות בתחום האורולוגי בלבד לאירוע התאונה בשל מצב קודם. 5. בדיון שהתקיים בפניי בתאריך 30/11/06 ביקש התובע כי ימונה מומחה בתחום האורטופדיה אשר יחווה דעתו ביחס לנכותו של התובע ויתייחס גם לנכותו האורולוגית של התובע בהיות הפגיעה משיקה לתחום האורולוגיה. הנתבעת התנגדה לבקשה הן מחמת טענתה כי היה על התובע להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה לצורך צירוף חוות הדעת בתחום האורטופדיה וכן בגין טענת התיישנות. כן טענה הנתבעת כי קביעה ביחס לנכות בתחום האורולוגיה צריך שתיעשה על ידי מומחה בתחום האורולוגיה והתובע לא הגיש מטעמו חוות דעת אורולוגית. 6. בהחלטתי מיום 30/11/06 ולאור הפערים שהתגלו בחוות דעת המומחים בתחום האורטופדיה, הוריתי על מינוי מומחה בתחום זה מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בטענת ההתיישנות של הנתבעת אשר תבורר במהלך המשפט. 7. בתאריך 14/3/07 הוגשה חוות דעתו של ד"ר מיכאל טנצמן, מומחה ביהמ"ש בתחום האורטופדיה, אשר העריך את נכותו של התובע ב-20% בגין פגיעה בעמוד שדרה, דחה את טענות התובע ביחס לקשר בין תלונות התובע בגין פגיעה בברך לתאונה אשר לדעת המומחה אינן קשורות לתאונה וציין כי תלונות התובע בגין אין אונות הינן במישור האורולוגי. 8. התובע סבור כי קביעת הנכות בגין האימפוטנציה הינה בתחום מומחיותו של אורטופד בנסיבות המקרה ובחר, איפוא, להגיש חוות דעת בתחום האורטופדיה בלבד. התובע הוסיף וציין בדיון שהתקיים בפניי ביום 30/11/06 כי על ביהמ"ש להורות למומחה בתחום האורטופדיה שמונה לחוות דעתו גם בהתייחס לתחום האורולוגיה בציינו כי טענת הנתבעת לפיה המדובר בשתי דיסציפלינות שונות הינה קביעה מקצועית שעל המומחה שימונה להכריע בה והיא אינה מסורה בידי משפטנים. 9. לא היתה כל מניעה בפני התובע להגיש חוות דעת מומחה בתחום האורולוגיה ככל שסבר שיש צורך בכך, שכן משטרו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וקביעת דרכי מינוי מומחים אינם חלים בתביעה זו שעילתה אינה תאונת דרכים. משהתובע בחר שלא להגיש חוות דעת רפואית בתחום האורולוגיה, אינני סבורה כי ישנה הצדקה למינוי מומחה בתחום זה, שכן ממילא לא מצויות בפניי חוות דעת נוגדות בתחום האורולוגיה אשר תידרש הכרעה ביניהן. 10. לאור האמור, לא ראיתי להעתר לבקשת התובע למינוי מומחה בתחום האורולוגיה. אורולוגיהמומחהמינוי מומחה