בקשה להיבדק שוב על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בגלל החמרת מצב (פלת"ד)

החלטה התובעת עותרת לאפשר לה להיבדק בשנית על ידי ד"ר יונתן שטרייפלר, המומחה הרפואי בתחום הנויורולוגיה, וזאת לאור ההחמרה שחלה בתקופה האחרונה במצבה הנויורלוגי. התובעת צירפה רישומים רפואיים שלשיטתה, מעידים על החמרת המצב האמורה. התובעת, ילידת שנת 1958, נפגעה בתאונת דרכים שאירעה ביום 20/8/00, בעת שמשאית התנגשה ברכבה, כשנהגה בגשר מעל כביש החוף. בחוות דעתו מיום 26/3/04, קבע ד"ר שטרייפלר כי לתובעת נכות נוירולוגית זמנית בשיעור 20% לפי תקנה 34ג' לתקנות הביטוח הלאומי, למשך חצי שנה ממועד התאונה, ולאחר מכן, בשיעור של 10% לתקופה של שנה, על פי תקנה 34ב'. המומחה הבהיר, כי לאחר חלוף התקופה האמורה (בת השנה וחצי) , נכותה של התובעת תהא בשיעור 0%, לפי תקנה 34א'. בנוסף, המליץ ד"ר שטרייפלר על מינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, וזאת לאור ההגבלה בתנועות הצוואר והתופעות הנלוות הקשורות לכך. מסקנה נוספת של ד"ר שטרייפלר, שאופן פרשנותה הראוי שנוי במחלוקת בין הצדדים, היא- "לאור מגבלת תנועת המבט כלפי מעלה והתופעות של טשטושי הראייה הנלווים יש מקום למינוי מומחה בשטח רפואת עיניים בעל התמחות ספציפית בתחום הנוירואופטלמולוגיה לו יוצגו תוצאות MRI מוחי שלדעתי על התובעת לבצע בכדי להשלים את הברור לתסמונת ע"ש פרינו ממנה היא סובלת (בצורה חלקית) מסיבה וממועד לא ידוע. במידה ויתגלו בברור ממצאים הדורשים התייחסות נוירולוגית חוזרת אצרף נספח לפי הצורך". המחלוקת בין הצדדים נסבה על משמעות המשפט האחרון בפיסקה שצוטטה- התובעת סבורה, כי מדובר בפתח המאפשר העברת מסמכים רפואיים עדכניים לד"ר שטרייפלר לצורך עריכת בדיקה נוירולוגית נוספת, ואילו הנתבעות סבורות כי דברים אלה מופנים לצורך במינוי מומחה בתחום הנוירואופטלמולוגיה. בנוסף, התובעת סבורה, כי מבחינה רפואית, חלה החמרה במצבה המצדיקה עריכת בדיקה נוספת, בעוד שהנתבעים סבורים כי מהמסמכים הרפואיים שצורפו עולה, כי התובעת מתלוננת על סימפטומים הזהים לאלו שעליהם התלוננה בעת עריכת הבדיקה הראשונה על ידי המומחה, ואין סימפטומים "חדשים". לטענת הנתבעים, תלונותיה של התובעת הן סובייקטיביות בטיבן, ולא זכו לתמיכה אובייקטיבית בבדיקות, שכן תוצאת בדיקת ה- CT שנערכה לתובעת נמצאה ללא ממצא פתולוגי. בנוסף, לטענתם, לא קיים רצף טיפולי, וריחוק הזמן ממועד התאונה אינו מאפשר לקשור כל תלונה של התובעת, דווקא לתאונה. בתשובתה לתגובה, טוענת התובעת, כי חוות הדעת נערכה לפני מספר שנים, שבמהלכן חלה החמרה במצבה הנוירולוגי, ולפיכך, ולאור מגמת הפסיקה בעניין, יש לאפשר לה להיבדק שוב על ידי ד"ר שטרייפלר. לחלופין, מבקשת התובעת לאפשר לה להציג את המסמכים הרפואיים העדכניים בפני ד"ר שטרייפלר, על מנת שיקבע האם לאור הממצאים הגלומים בבהם, קיימת הצדקה לערוך בדיקה חוזרת. ראשית, נראה כי אופן הפרשנות שמציעים הנתבעים, לדבריו האמורים של ד"ר שטרייפלר, היא הגיונית יותר ומתיישבת עם נוסח הדברים, אך עם זאת, אין משמעות הדבר בהכרח שאין הצדקה לבדיקה נוירולוגית חוזרת. כפי שטוענת התובעת, הפסיקה קובעת שבמקרה שחלו שינויים רפואיים משמעותיים במצבו של התובע, לאחר עריכת חוות הדעת הראשונית, יש לאפשר לו להעביר את המסמכים הרפואיים העדכניים לעיונו המחודש של המומחה הרפואי, שבמידת הצורך, יבדוק בשנית את הנפגע-התובע וישלים את חוות הדעת (רע"א 3906/95 אמר נ' הדר חברה לביטוח בע"מ (28/11/95); רע"א 1027/06 אדלשטיין נ' המגן חברה לביטוח בע"מ (6/6/06)). בענייננו, עצם העובדה שחוות הדעת ניתנה לפני למעלה מארבע שנים, ובמסגרתה נקבעה לתובעת נכות זמנית, בשיעורים משתנים, למשך שנה וחצי בלבד, מחייבת גמישות במתן אפשרות לאיבחון נוסף, ככל שהתובעת ממשיכה לסבול מסימפטומים נוירולוגיים, שניצבו ביסוד חוות הדעת. כלומר, לטעמי, לא נדרשת החמרה משמעותית במצבה הנוירולוגי של התובעת, בהשוואה למצבה בתקופה הרלוונטית לעריכת חוות הדעת, שכן לאור זמניותה של הנכות שנקבעה בחוות הדעת המקורית, הימשכות הופעת הסימפטומים הנוירולוגיים, עשויה להעיד בפני עצמה, על הצורך בבדיקה נוספת של שיעור הנכות הנויורלוגית, ככל שקיימת. המסמכים הרפואיים שהתובעת צירפה לבקשתה, אכן מעידים על כך שהיא סובלת מבעיות רפואיות לא מבוטלות, שמקורן עשוי להיות נויורולוגי, כגון- כאבי ראש, סחרחורות, בחילות, הפרעות במיקוד הראייה, רגישות לאור, הפרעה בתפקוד יד שמאל, ירידה בקשב ובזיכרון ועצבנות. העובדה שבדיקת CT מוחי הראתה תוצאה תקינה, אינה בהכרח מעידה על כך שמצבה הנוירולוגי של התובעת תקין. בנוסף, העובדה שעל פי הרישומים הרפואיים, התובעת היתה במעקב נוירולוגי בשנתיים האחרונות, בעוד שלא ברור מה היה מצב הדברים בין השנים 2005-2007, אינה קוטעת את הרצף הטיפולי באופן שיש בו בהכרח בכדי לנתק את הסיבתיות בין אותן בעיות רפואיות לבין תאונת הדרכים, ומן הראוי שד"ר שטרייפלר יתייחס גם לסוגייה זו. לאור זאת, הבקשה מתקבלת. ד"ר שטרייפלר יבדוק את התובעת בתוך 30 יום מהיום, וימציא את חוות דעתו המשלימה בתוך 60 יום מהיום. ימי פגרות יימנו. התובעת תעביר לעיונו של ד"ר שטרייפלר את המסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה. בשלב זה, תשא הנתבעת 2 בשכר טירחת המומחה. הצדדים רשאים לתאם את דחיית ישיבת קדם המשפט. מומחהרפואהתאונת דרכיםהחמרת מצבמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפט