מומחה רפואת כאב - מינוי מטעם בית משפט

החלטה 1. בפני בקשה למינוי מומחה נוסף מטעם בית המשפט בתחום רפואת הכאב. 2. התובע יליד 1978, נפגע ביום 30.11.03, בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. מאז התאונה, מתלונן התובע על כאבים עזים בגב המקרינים לרגל ימין וגורמים לסירוגין להרדמות הרגל ותחושת נימול. כן סובל התובע מקפיצות ורעידות של הידיים והפנים. התובע טופל במרפאת כאב בבי"ח שיבא ובבי"ח שערי צדק. 3. פרופ' גנאל אשר מונה כמומחה מוסכם בתחום האורטופדי, העריך את נכותו של התובע, בשיעור של 5%, בגין הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה המותני. בתשובה לשאלות הבהרה בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום התעסוקתי, השיב פרופ' גנאל כי "אולי מומחה לכאב עדיף יותר". 4. ד"ר גיא אור אשר מונה כמומחה בתחום הפסיכיאטרי, קבע כי לא נותרה נכות צמיתה בתחום הנפשי והעריך את נכותו הזמנית של התובע, בשיעור של 10% למשך שנה וחצי לאחר התאונה. בשאלות ההבהרה, התבקש ד"ר אור להתייחס לתלונותיו של התובע בדבר כאבים והטיפול במרפאת כאב והשיב כי בהנחה שלא קיים הסבר אורטופדי לכאבים אינו סבור כי ניתן לקשור את הפרעת הכאב לחבלה וכי אבחנה מבדלת אפשרית הינה ניסיון להאדרת התסמינים לצורך רווח משני, כלומר, התחלות. ד"ר אור, הוסיף והשיב כי "מאחר וגם אם מדובר בהפרעת כאב, ספק רב אם התאונה הנדונה אחראית להתפתחותה של הפרעה זו וסביר להניח שאינה אחראית על הימשכותה ועוצמתה של הפרעה זו, אינני מוצא כי ראוי להמליץ על מינוי מומחה בתחום רפואת הכאב". 5. לאחר שעיינתי בחומר הרפואי שצורף לתביעה ולבקשה, בחוות דעת המומחים, תשובותיהם לשאלות הבהרה ובטענות ב"כ הצדדים, ראיתי, בשלב זה, לדחות את הבקשה למינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הכאב. אמנם המבקש טופל ומטופל במסגרת מרפאת כאב, יחד עם זאת, הן המומחה בתחום האורטופדי והן המומחה בתחום הנפשי, התייחסו לשאלת מצבו של המבקש כתוצאה מהתאונה והקשר האפשרי בין הכאבים עליהם הוא מתלונן, לחבלה תולדת התאונה. כידוע, כאב אינו ניתן למדידה ומדובר בתלונה סובייקטיבית. לאור המצויין בחוות דעתו של פרופ' גנאל כי המבקש מסר על ירידה בתחושה שלא על פי אזורי עצבוב אנטומיים ידועים וכי בדיקת EMG נמצאה תקינה ולאור האמור בסיכום המחלה מהמחלקה הנוירולוגית, בבי"ח איכילוב כי בדיקת MRI נמצאה תקינה לחלוטין וכי "הקלונוס הינו ממצא בבדיקה בלבד ולדעתנו אינו מעיד על הפרעה נוירולוגית כלשהי ואינו קשור בשום דרך לתאונה אותה החולה עבר" וקביעותיו של ד"ר אור, המומחה בתחום הנפשי, בחוות דעתו ובתשובותיו לשאלות הבהרה, מתעורר ספק בדבר אמינות התלונות ומקורן. לפיכך, בשלב זה, לא ראיתי מקום למינוי מומחה בתחום רפואת הכאב. הבקשה תשוב ותשקל, במידת הצורך, לאחר שמיעת הראיות. 6. לפיכך, אני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית כדלקמן: עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 15.11.06. עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 01.01.07. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). תצהירי חוקרים והעתקים של דו"חות החקירה יוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד עובר לישיבה הבאה. התצהירים יוגשו כמוצגים (בצירוף מלוא דו"חות החקירה) עם סיום הבאת עדי התביעה. כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד. מומחהמומחה מטעם בית המשפט