ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הנפשי / פסיכיאטרי

החלטה 1. לפניי בקשה שבמיקודה עותרת התובעת [להלן:"המבקשת"] למנות לה מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה . 2. הנתבעת [ להלן:"המשיבה"] מתנגדת לבקשה . טענות המבקשת 3. ב"כ המבקשת טוען כי, המדובר בתאונת דרכים בה נפגעה התובעת קשות בגופה, בראשה בפניה וחולצה ע"י אנשי מד"א לאחר שהייתה לכודה בין שני כלי רכב , החוויה הקשה שעברה התובעת בשל הזמן הרב בו הייתה לכודה בין שני כלי רכב כשהיא זועקת לעזרה גרמו לתובעת התקפי חרדה,יקיצה משינה באמצע הלילה, דופק מהיר ביותר והיא נזקקה לטיפול פסיכולוגי . 4. עוד מצין ב"כ המבקשת כי, לאחרונה החמיר מצבה הנפשי של התובעת באופן, ניכר ביותר והיא נזקקת לטיפולים נפשיים תומכים בצורה מוגברת וכן נצרכת לתרופות נפשיות . 5. ולסיום נטען כי, לאור ההחמרה במצבה הנפשי של התובעת מתבקש בית המשפט למנות לתובעת מומחה פסיכיאטר ולהשתית שכ"ט המומחה על הנתבעת שכן,המדובר בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה . טענות המשיבה 6. לשיטתו של ב"כ המשיבה , התובעת צירפה לבקשתה מסמך אחד של משרד הבריאות, לפיו קיבלה טיפול תרופתי כלשהו . המסמך הנוסף שמצרפת התובעת הנו מסמך של מטפלת הוליסטית לפיו , המטפלת "ממליצה לשקול הפנייה לפסיכיאטר" , מעבר לכך אין עוד ולו מסמך אחד המצביע על טיפול פסיכיאטר כלשהו ואין כל ראיה כי התובעת סובלת מבעיה נפשית כלשהי . 7. עוד נטען כי , המסמכים המצורפים הנם כ-4 שנים לאחר התאונה הנטענת , אין כל סימן לבעיה כלשהי בתחום הפסיכיאטרי בעקבות התאונה נשוא התובענה . 8. ולסיום נטען כי , משלא הראתה התובעת רצף טיפולים וקשר הטיפולים לתאונה הנטענת יש לדחות את הבקשה . דיון 9. בהחלטתי מיום 29.1.2007 הוריתי כי , בטרם תידון הבקשה לגופה , המבקשת תמציא לתיק בית המשפט את תיק הטיפולים המלא במרפאת בריאות הנפש , כמו כן המבקשת תפרט מהם הטיפולים הנפשיים התומכים להם נדרשת כעולה מסעיף 4 לבקשתה . 10. ביום 18.2.2007 ,הוגש לתיק בית המשפט , חומר רפואי בתחום הפסיכיאטרי בדבר הטיפולים הנפשיים אשר קיבלה התובעת . 11. לאחר עיון בתיקה הרפואי של המבקשת ממרכז קהילתי לבריאות הנפש ,רחובות , נחה דעתי כי יש משום ראשית ראייה לצורך המינוי המבוקש . 12. על כן , הנני ממנה בזאת, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה את ד"ר דרנל אדם, מרח' קהילת ריגה 11 א' ת"א , טלפון - 6474055-03 , 6440221-03 . 13. בשכר טרחת המומחה הרפואי תישא בשלב זה הנתבעת , אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. 14. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 29.1.2003 ובמיוחד יקבע: 1. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? 3. מהם המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב למקצועה, לתפקידה ולגילה? 4. האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 5. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונות לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה. 15. על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 16. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. 17. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. 18. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 19. למען הסר ספק, היה והתברר בסופו של דבר כי לא היה מקום למינוי המבוקש או כי אין קש"ס בין הטיפולים להם נזקקת התובעת לבין התאונה , כי אז תישמר לנתבעת הזכות לעתור לקיזוז שכ"ט המומחה מסכום הפיצויים באם ייפסקו בסופו של הליך . התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחהמינוי מומחה