החלקה בסופר מרקט

החלטה 1. בפניי בקשה שהוגשה על-ידי הגב' מרגרטה גרינבאום (להלן: "המבקשת") לפיה יורה ביהמ"ש על מינויו של מומחה רפואי בתחום העיניים במסגרת תביעה שהוגשה על ידה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה בעקבות החלקה בסופר מרקט של הנתבעת. 2. המבקשת מציינת בבקשה כי מהמסמכים הרפואיים המצורפים על ידה לכתב התביעה אין ספק שנגרם לה נזק רפואי בעין ימין, אולם בשל מצבה הכלכלי הקשה בהיותה קשישה, ילידת שנת 1926, דלת אמצעים ומשוללת הכנסה למעט קצבה זעומה, אין באפשרותה לממן עלותה של חוות דעת רפואית. 3. שופר-סל בע"מ (להלן: "המשיבה") וש. ניר הצפון (1991) בע"מ (להלן: "הצד השלישי") מתנגדות לבקשה. המשיבה טוענת כי המבקשת נפגעה אך בקרסול וכי תלונות בדבר פגיעה במצח וירידה בראיה הינן מאוחרות יותר ונועדו לגיבוש התביעה וכך גם האישורים הרפואיים אשר בחלקם נוצרו לצורך ההליך המשפטי שעה שמתיקה הרפואי של המבקשת עולה כי היא סובלת מעכירות בזגוגית, קטרקט בשתי העיניים והמימצא אינו מיוחס כלל לחבלה. בנוסף לנימוקים אלה טוענת הצד השלישי כי לנוכח הכנסותיה אין המבקשת דלת אמצעים ובאפשרותה לממן מהכנסותיה חוות דעת רפואית. 4. לאחר ששבתי ושקלתי בטענות הצדדים ועיינתי בנספחי הבקשה והתגובות, לא ראיתי בנסיבות העניין לפטור את המבקשת מלהגיש חוות דעת רפואית מטעמה. להלן אפרט: עיון במסמכים הרפואיים שצורפו על-ידי המבקשת לבקשה מעלה כי בתעודה הרפואית הראשונה שניתנה למבקשת לאחר התאונה מיום 4/9/02 למחרת אירוע התאונה התלוננה המבקשת בפני ד"ר שטרול סמדר כי: "נחבלה אתמול בקרסול שמאל בעת נפילה ומאז נפיחות וכאבים אם כי מסוגלת לדרוך על הרגל". גם בבדיקה הרפואית הנוספת אשר התקיימה עוד באותו היום על-ידי ד"ר אלתרמן איתן לא התלוננה המבקשת על פגיעת ראש או פגיעה בראיה. בתעודה הרפואית הנ"ל נרשם מפי המבקשת כי: "אתמול נחבלה בקרסול שמאל, בבדיקה נפיחות קלה, צילום תקין". למבקשת הומלץ על ביצוע קומפרסים קרים וחבישה אלסטית. 5. למעשה האיזכור הראשון של הפגיעה בראש וליקוי הראיה מועלה במכתביה של רופאת המשפחה, ד"ר רונית סביליה זנגביל, מתאריך 9/9/02 ואשר ממוענים להנהלת הקואופ - המשיבה, ולעורך דין. 6. המבקשת נבדקה בו ביום על-ידי ד"ר יאיר פורגס, מומחה לרפואת עיניים, אשר כלל לא ציין בתעודה הרפואית כי הנקודות השחורות שרואה המבקשת בעין ימין נובעות מחבלת ראש. יתר על כן, המומחה ציין כי אין סימני חבלה בימין והנקודות השחורות הינן כתוצאה משינויים בזגוגית. זאת ועוד, המימצא הנ"ל נרשם בגין שתי העיניים של המבקשת ולא בגין עין ימין בלבד והמבקשת אובחנה כסובלת מקטרקט. 7. אמנם במסמך רפואי שנערך על-ידי רופאת המשפחה, ד"ר חיים-פרידמן תמר, כחודש לאחר התאונה ביום 8/10/02 צויין כי ישנם שינויים בזגוגית בעין הימנית כתוצאה מנפילה, אולם במימצאי הבדיקה במסמך עצמו צויין על-ידי ד"ר פרידמן כי "מקטע קדמי תקין מלבד עכירות מתחילה בעדשה" ובהמשך "זגוגית תקינה". מאידך, הוסיפה ד"ר חיים-פרידמן תמר וציינה בתחתית המסמך הרפואי מתאריך 19/11/02 כי קיים קשר בין הנפילה לבין היפרדות הזגוגית שעה שחודש קודם לכן ציינה מפורשות כי "הזגוגית תקינה". 8. במסמך רפואי מאוחר יותר מתאריך 24/6/03 שב ומציין ד"ר פורגס כי הבדיקה בשתי העיניים זהה "מקטע קדמי ירוד מתחיל" בשתי העיניים, "אישונים מורחבים יפה". "רשתית - NORMAL" בשתי העיניים. אבחנתו של ד"ר פורגס בסוף הבדיקה הינה כי המבקשת סובלת מ: "CATARACT ALL TYPES" ו-"DRY EYE SYNDROME" ולמבקשת ניתן טיפול בטיפות עיניים. כך גם במסמכים רפואיים נוספים מתאריך 17/11/04 ו-21/3/05. 9. אף שאין בדעתי בשלב זה להכריע בין האישורים הרפואיים שניתנו למבקשת, הרי שקיימת סבירות גבוהה כעולה מהתיעוד הרפואי שהמימצאים המפורטים לעיל שאובחנו אצל המבקשת, ילידת 1926, הינם תוצאה של מחלת CATARACT דו-צדדית ולא כתוצאה מחבלה בעין ימין. 10. בהתאם לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, חלה על הרוצה להוכיח דבר שברפואה להגיש חוות דעת רפואית וסיפא הסעיף מאפשר לביהמ"ש לפטור מהגשת חוות דעת "מטעמים מיוחדים שיירשמו". מאחר וקיים, כאמור, ספק מהתיעוד הרפואי שצורף באם אכן קיימת אצל המבקשת פגיעה בעין ימין כתוצאה מחבלה, לא ראיתי לפטור את המבקשת מלהגיש חוות דעת רפואית על מנת לבסס את טענותיה. 11. על מנת לאפשר למבקשת למצות טענתה בדבר חבלה בעין ימין, ניתנת בזאת אורכה למבקשת להגיש חוות דעת רפואית בתחום העיניים בתוך 60 יום מהיום. באם תבחר המבקשת להגיש חוות דעת רפואית מטעמה תוך המועד שנקצב, תודיע המבקשת לביהמ"ש ולצדדים שכנגד על ביטול ישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 5/6/05. 12. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. תאונות נפילהתאונות החלקה