פציעה בחדר מלון - פיצוי בגין נזקי גוף

פסק דין 1. התובעת, ילידת 1957 , עתרה לפיצוי בגין נזקי גוף, אשר נגרמו לה, לטענתה, עקב רשלנות נתבעת 1 שנתבעת 2 היא המבטחת שלה. 2. לגרסת התובעת, ביום 11.04.03 במהלך שהותה של התובעת ובני משפחתה בחדר שבמלון נתבעת 1, עת פתחה התובעת את דלת ארון הבגדים בחדר, נפלה עליה ממעל קורת עץ אשר התנתקה מחלקו העליון של הארון, תוך שהיא פוגעת בראשה ובכתפה השמאלית (להלן - האירוע). התובעת הזעיקה לחדרה, לטענתה, מיד עם קרות האירוע הנטען את עובדי המלון, ואף בעלה, אשר שהה אותה עת מחוץ למלון נתבקש על ידי בנותיו להזעיק עזרת אנשי המלון אשר התמהמהו להגיע לחדר. התובעת אף העלתה את פגיעתה במשוב אשר מילאה בסיום חופשתה במלון. בתגובה קיבלה ביום 20.04.03 מכתב מאת מנכ"ל המלון, אשר הביע צערו על הפגיעה שנגרמה לה. 3. לאחר קרות האירוע, פנתה התובעת לרופא קופת חולים, ומאוחר יותר באותו יום, משהתגברו לגרסתה מחושיה, פנתה לחדר המיון בבית חולים הגליל המערבי - נהריה, שם אובחנה רגישות בשרירי כתף שמאל של התובעת ונשלל קיומו של שבר בכתף או קיומה של פגיעה כירורגית בראש. 4. הצדדים חלוקים בשאלת האחריות, עצם האירוע והנזק, לטענת ב"כ הנתבעות גרסתה של התובעת להתרחשות הנזק אינה מתקבלת על הדעת . לטענתם, התובעת לא הוכיחה את גרסתה, שכן היא נמנעה מהבאת ילדיה, אשר היו עדים, לטענתה, לקרות האירוע . יתרה מכך, אף הצילומים שהגישה התובעת צולמו על פי עדותה על ידי חברתה, אשר שהתה עימה במלון בעת קרות האירוע, ואף על פי כן, לא הובאה החברה למתן עדות בבית המשפט. באשר להתרחשות הנזק, טוען ב"כ הנתבעות כי עומדת להם הגנת סעיף 4 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], באשר המדובר במעשה של מה בכך, שאדם בר דעת ובעל מזג רגיל לא היה תובע בגינו. 5. אחריות - גרסת התובעת לפיה התלוננה מיד לאחר האירוע על הפגיעה, לא נסתרה. מטעם הנתבעת לא הגיע כל עד, עובד הנתבעת או אחר לסתור את גרסת הנתבעת. עדותה של התובעת היתה עדות יחיד של בעל דין (ילדיה שנכחו לגרסתה - קטינים, וחברתה שצילמה לא נכחה בעת האירוע עצמו), אך היא נתמכת בהודעתה לנתבעת במשוב בו ציינה את פגיעתה ובתשובת נתבעת 1. שוכנעתי ממכלול עדותה של התובעת, לה האמנתי, כי כאשר פתחה את הדלת נפלה עליה קורה. בנסיבות בהם נפגעה באופן פתאומי ובלתי צפוי, אין לצפות לשחזור מדוייק של כל שלב באירוע ואין להפוך תפל לעיקר. 6. אשר לקיומה של חובת זהירות - זו קיימת, הן מושגית והן קונקרטית. בענייננו נתבעת 1, מחויבת לדאוג כי תחזוקתם של חדרי המלון אשר בשליטתה, תהא כזו שלא תסכן את האורחים הבאים בשעריה, ויש לקבוע כי הקורה שנפלה על התובעת הינו תוצאה של אחזקה לקויה המבססת אחריות לנזקיה של התובעת. 7. אשר לטענת הנתבעת לנזק של מה בכך שאינו עילה לתביעה - אין לראות בפגיעתה של התובעת במהלך חופשה במלון, פגיעה של מה בכך כמשמעותה בסעיף 4 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], מה שנראה בעיני האחד כעניין של מה בכך, נראה בעיני האחר כעילה מוצדקת. הפקודה אינה קובעת במפורש את השיקולים שיש להתחשב בהם בתשובה לשאלה אם אדם בר דעת ומזג רגיל היה בא בתלונה על המקרה, ועיון בפסיקה מעלה כי השיקולים בבחינת הגנה זו משתנים ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבותיו (י' אנגלרד, דיני הנזיקין - תורת הנזיקין הכללית (ג' טדסקי עורך, מהדורה שנייה, תשל"ז) 338). מן המסמכים הרפואיים עולה כי התובעת סבלה מפגיעה בכתפה - חבלה אשר הצדיקה פנייה לקבלת טיפול רפואי ולו כדי לשלול ממצא רפואי כזה או אחר. הפגיעה גרמה לתובעת כאב ואי נוחות זמן מה גם לאחר האירוע, ואף נגרמה לה עוגמת נפש, שכן חופשתה, אשר תוכננה זה מכבר, נפגמה בעקבות המקרה. במצב דברים זה, זכאית התובעת לפיצוי גם אם מתון. 8. בשים לב למהות הפגיעה הקלה ונסיבותיה, פריט כאב וסבל, גילה של התובעת בעת האירוע, מקום ומועד האירוע ונסיבותיו וכל פרמטר רלוונטי אחר, בהעדר הוכחה להוצאות עבור עזרת צד ג' והפסד השתכרות, אני מחייב את נתבעת 1 לשלם לתובעת סך של 2,500 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 20% +מע"מ, אגרת משפט משוערכת אם שולמה ויתרת אגרה אם חלה. 9. בישיבת יום 19.05.05 הסכימו ב"כ הצדדים כי התביעה כנגד נתבעת מס' 2 תידחה, אי לכך אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעת מס' 2, ללא צו להוצאות (בשים לב למועד בו הוכח נושא הכיסוי מעבר להשתתפות העצמית). החיובים הנזכרים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. בתי מלון (תביעות)תאונות במלוןפיצוייםבית מלוןנזקי גוף