מינוי מומחה בתחום נוירואופטלמולוגיה

החלטה 1. התובע יליד 3.5.1980, שנפגע בתאונת דרכים ביום 18.6.99, לטענתו, עותר למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה/ נוירואופטלמולוגיה / העיניים. 2. לתובע מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, ד"ר מזור יעקב, אשר לא מצא לקבוע נכות רפואית צמיתה לתובע בגין התאונה נשוא התובענה. עם זאת, קבע כי "יש לקבוע למר בלמס אליהו בעקבות החבלה במצח והפגיעה בעצב הסופרה אורבוטלי, מומחה בתחום הנוירואופטלמולוגיה". 3. הנתבעת מתנגדת לבקשה. דיון 4. המלצת מומחה שמונה על ידי בית משפט על מינוי מומחה בתחום אחר יכול ותשמש ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי מומחה נוסף. עם זאת, ההמלצה אינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי. ראה ספרו של א. ריבלין, "תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 553 - 560. 5. שיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר: "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00, שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 6. יש לציין כי פרט להמלצת המומחה הרפואי, לא מצאתי כל עדות לפגיעה עליה התלונן התובע במסגרת המסמכים הרפואיים אשר הוגשו וצורפו לעיון בית המשפט במסגרת כתב התביעה, למעט מסמך רפואי מיום 18.12.05 מאת ד"ר ישראל, נוירוכירורג, אשר תאר כי התובע סובל מכאבים נוירופתיים בפיזור של עצב סופרה אורבוטלי משמאל בעקבות התאונה משנת 1999. 1. מכאן, כי התובע אינו עמד בדרישת הפסיקה להצגת רצף טיפולי: "לצורך מינוי מומחים רפואיים יש להתחקות אחר המצב הרפואי של הנפגע מאז התאונה ועד ליום שמיעת הבקשה... אין המבקש צריך להסתפק בהגשת המסמכים הרפואיים הסמוכים ליום האירוע. יש ופגיעות ראשוניות מרובות ואולי אף קשות, חולפות עם הזמן ומבלי להשאיר סימנים..." (כב' השופטת שטרסברג-כהן בעניין ת"א 1533/89 (המ' 428/89) ליפשיץ נ' שמיר חברה לביטוח בע"מ , צלטנר 718(ו)1). 2. בהעדר רצף טיפולים כאמור התקשיתי למצוא ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום המבוקש. ברם, בהתחשב בתלונותיו של התובע, בטיפול בו היה נתון והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, וכן לאור המלצת המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירואופטלמולוגיה, ויש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום זה. 3. לפיכך אני ממנה את ד"ר גוטמן יצחק כמומחה בתחום הנוירואפטלמולוגיה והעיניים. 4. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 18.6.99 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו, מקצועו ותפקידו. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. 5. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. אני קוצב את שכר טרחת המומחה הרפואי בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ. לאור כל האמור לעיל, הצדדים ישאו בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, בשלב זה. 6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 7. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובע ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. מומחהמינוי מומחה