החלטה בבקשה חוזרת למינוי מומחה

החלטה לפני בקשה חוזרת למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי . לתובע מונו זה מכבר מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה ובתחום א.א.ג . ד"ר לוי גדעון, המומחה בתחום א.א.ג העניק לתובע נכות צמיתה בשיעור של 10% בגין טינטון . ד"ר נחשון רנד, המומחה האורטופדי העריך כי לתובע נותרה נכות בשיעור 2.5% בגין הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצוארי, נכות בשיעור 5% בגין שבר בחוליה ונכות בשיעור 5% בגין שבר בזיז אחורי. בהחלטת ביהמ"ש מיום 16.5.07 נקבע כי בטרם תידון הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, המומחים הרפואיים שמונו מתבקשים לחוות דעתם בדבר הצורך במינוי. ד"ר נחשון רנד, המומחה בתחום האורטופדיה השיב לשאלת ביהמ"ש כי אין צורך במינוי נוירולוג וכי נכותו של התובע קשורה בעמוד השדרה הצווארי ובכתף ואילו ד"ר לוי גדעון, המומחה בתחום א.א.ג השיב כי אין בכוונתו לחוות דעה בנושא מינוי נוירולוג. התובע טוען כי ד"ר רנד התייחס לצורך במינוי נוירולוג בהקשר לעמה"ש הצווארי בלבד, דא עקא שעתירתו למינוי מומחה נוירולוג אינה נובעת מהמגבלות האורטופדיות אליהן התייחס ד"ר רנד בחוות דעתו, אלא נובעת מהפגיעה בראשו. לדבריו, כשהמדובר בפגיעה נוירולוגית מובהקת כגון חבלת ראש בעטיה הוא סובל, רק נוירולוג יכול לחוות דעתו בהקשרה. התובע מוסיף וטוען כי בעקבות התאונה בנוסף לשבר בחוליה בצווארו נגרם לו שבר בקונדיל הימני באוקציפוט (עצם הגולגולת) ובשל כך אף אושפז, כי מגבלותיו הנוירולוגיות נובעות בעיקר מחבלת הראש בעקבות התאונה, מאז הוא סובל מכאבי ראש וסחרחורות. לחיזוק טענתו צורפו תוצאות בדיקת CT מח, לפיה אובחנה ציסטה במוח, כן צורף תיעוד רפואי ממנו עולה כי התובע מתלונן על כאבי ראש מלווים בבחילות והקאות, רגישות לאור ובעיות ריכוז. התובע מדגיש בבקשתו כי מגבלותיו הנוירולוגיות הנן על רקע הפגיעה בראשו, בבסיס הגולגולת ולא על רקע הפגיעה הצווארית שארעה לו. הנתבעים מתנגדים לבקשה בהתבסס על תשובתם של המומחים הרפואיים אשר לא ראו מקום למנות מומחה רפואי כמבוקש. לדידן, במסמכים שצירף התובע לבקשתו אין כל ממצא חדש שיש בו להצביע על ראשית ראיה לנכות נוירולוגית. בקשת התובע מבוססת על תלונות סובייקטיביות ואין קשר סיבתי בין הציסטה שאובחנה במוח התובע לבין התאונה דיון: ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף, הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון, פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). שיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר: "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00 שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). כשקביעות אלה לנגד עיני ולאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה על נספחיהן, נחה דעתי כי יש מקום להורות על מינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה . אסביר .. בהתחשב בתלונותיו הרבות והעקביות של התובע לפיהן הוא סובל מכאבי ראש,סחרחורות בחילות והקאות ,לאור הממצאים הרפואיים האובייקטיבים לפיהם קיים שבר בגולגולת של התובע ואף נמצאה ציסטה במוחו, נוכח טענתו כי מגבלותיו הנוירולוגיות הנן על רקע הפגיעה בראשו ולא על רקע הפגיעה בצוואר והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הקשר הסיבתי שבין התאונה לבין מחלת התובע, מצאתי כי יהיה זה נכון למנות מומחה רפואי בתחום זה, ולו מפאת הספק, אשר יבדוק את התובע וייחווה דעתו לעניין מצבו הרפואי ,כשלעניין זה , נזכיר כי תמיד שמורה לנתבעת הזכות לעתור לקיזוז שכ"ט בו תשא מסכום הפיצויים . לפיכך הנני ממנה את ד"ר אהרונוביץ בוריס, שפרינצק 3 , ת"א / אנדרסן 7/7 רמת אביב 6045783-03 . כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו כאלה. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם. מומחהמינוי מומחה