בקשה חוזרת למינוי מומחים - האם צריך לתקן כתב תביעה ?

החלטה 1. התובע, יליד 1964, שנפגע בתאונת דרכים ביום 2.11.2005, עותר למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה ובתחום הא.א.ג. 2. אקדים ואציין כי הבקשה בדבר מינוי המומחים הרפואיים כאמור הינה בגדר בקשה חוזרת למינוי מומחים רפואיים ואין בה כדי להידרש לתיקון כתב התביעה. 3. לתובע מונה זה מכבר מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה, פרופ' אבינועם רכס, אשר קבע כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. פרופ' רכס קבע עוד כי לדעתו אין מקום למינוי מומחים רפואיים בתחומים המבוקשים. 4. לבקשתו, צרף התובע מסמכים ותיעוד הרפואי אשר ברובו צורף לכתב התביעה. לעניין המומחה בתחום האורטופדיה - תוצאות בדיקת מיפוי עצמות שנערכה לתובע ביום 10.11.2005 העלתה חשד לשברים בצלעות ובעצמות בית החזה. התובע קבל סידרה של 5 טיפולי פיזיוטרפיה במהלך החודשים נובמבר - דצמבר 2005. בעניין זה קבע פרופ' רכס כי בהעדר שבר מוכח, אין מקום למינוי מומחה בתחום האורטופדיה. לעניין המומחה בתחום הא.א.ג. - תוצאות בדיקה אודיולוגית שנערכה לתובע ביום 14.12.2005 העלתה כי התובע סובל מירידה קלה בשמיעה בשני אוזניו. התובע התלונן על סחרחורות, כאבי ראש ורעש באוזניים. בדיקת ENG שנערכה לתובע ביום 21.2.2006 העלתה כי התובע סובל מ"חולשה קלורית של מבוך שמאל". בדיקה אודיולוגית נוספת מיום 11.4.2007 העלתה ממצאים דומים לבדיקה הקודמת. בעניין זה קבע פרופ' רכס כי ירידה דו צדדית בשמיעה אינה יכולה להיות פועל יוצא של התאונה ועל כן, אין מקום למינוי מומחה בתחום הא.א.ג. 5. הנתבעת מתנגדת לבקשה בהעדר רצף טיפולים ו/או עדות לקיומה של נכות רפואית. דיון: 6. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר (או על אי מינוי) מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף (או אי מינויו), הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון, פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). 7. שיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר: "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00 שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 8. במקרה דנן, לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם וכן בחוות דעתו של פרופ' רכס ובתשובתו לשאלת בית המשפט, החלטתי כי יש מקום להיעתר חלקית לבקשה ולמנות מומחה רפואי בתחום הא.א.ג. אשר יבדוק את התובע. לא מצאתי כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה. 9. לפיכך הנני ממנה כמומחה בתחום זה את ד"ר בלום יוסף. בשכ"ט המומחה בסך 4,0000 ₪ בתוספת מע"מ, תשא בשלב זה, הנתבעת. ככל שלא יודע אחרת, יראו את המומחה כמסכים לסכום זה. 10. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 2.11.2005 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוקים לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו כאלה. 11. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 12. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 13. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 ימים מיום בדיקת התובע, קבלת המסמכים הרפואיים ותשלום שכר טרחתו. כתב תביעהמסמכיםמומחהשאלות משפטיותמינוי מומחה