בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

החלטה 1. לפני בקשה מטעם התובע, שנפגע לטענתו, בתאונת דרכים ביום 1.6.04, למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 2. בהמשך להחלטתי מיום 18.5.06, צירף התובע את תיק הטיפולים הרפואיים ממנו עולה כי התובע, בין היתר, "... עבר תאונת עבודה לפני כשנה וחצי ומאז סובל מ-PTSD . הסימפטומים קשים ונוגעים לכל תחום בחייו. הוא חווה כאב פיזי ומצוקה נפשית, כמעט לא ישן בלילה, לא מסוגל ללכת לבד לשום מקום , חווה כעס והתפרצויות כעס, יחד עם רגשות אשם, מחשבותיו חוזרות ללא הרף לתאונה והוא עסוק רוב היום בכאב שלו ובניסיון להרחיק את מחשבותיו מהתאונה ומהצורה שלו". כן נדרש התובע לסדרת פגישות פסיכולוגיות קליניות ולטיפול תרופתי. 3. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענת הנתבעת "....התובע סבל בעבר ולפני מועד התאונה מבעיות פסיכיאטריות מלוות במצבים דיכאוניים וכן מפחדים שונים לרבות פחד להיכנס למים פחד ממעליות". עוד טוענת הנתבעת, "כי אין ממש בתלונות התובע ומדובר בתלונות עבר אשר חודשו על ידי התובע מתוך רצון להשגת רווח משני...". כן מפנה הנתבעת לציטוטים שונים מתוך התיעוד הרפואי אשר צורף לבקשה, בין היתר: "ההליך המשפטי, הנתון בעיצומו, שלא מאפשר לשלול רווח משני. ספק לגבי מוטיבציה לשיפור וטיפול". כן ניתן למצוא בחומר הרפואי כי לתובע "בעיות רבות בילדות-התנהגות, קבלת סמכות אף פעם לא אהב ללמוד סבל ממצבים של מצב רוח ירוד ודיכאון התמודד בעזרת השימוש בסמים". 4. בנסיבות אלה, בהתחשב בתלונותיו של התובע, בטיפול בו היה נתון והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה, ויש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 5. לפיכך הנני ממנה כמומחה בתחום האורטופדי את ד"ר לריה יוסף0, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה. 6. בשכר טרחת המומחה הרפואי תשא בשלב זה הנתבעת. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. 7. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 1.6.04 ובמיוחד יקבע: 1. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? 3. מהם המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב למקצועו ולעבודתו. 4. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 5. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. 8. על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 9. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. 10. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. 11. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובע ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור. 12. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. 13. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל. 14. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975. התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי