התאמת דיור - פיצויים תביעת נזיקין

החלטה 1. התובע מס' 1 (להלן - "התובע"), יליד 28.5.1986, נפגע בצורה קשה בתאריך 26.5.2001, עת נרמס על ידי המון משולהב במשחק כדורגל, באיצטדיון קרית אליעזר שבחיפה. 2. לתובע נגרמה פגיעה מוחית קשה, ומיד לאחר האירוע בו נפגע אושפז בבית החולים רמב"ם. לימים הועבר התובע לבית החולים אלישע בחיפה, שם הוא מאושפז עד עתה. 3. במהלך שמיעת הראיות, ומכיוון שעלתה האפשרות שניתן יהיה לשחרר את התובע מבית החולים לבית הוריו (הם התובעים 2 ו- 3), מיניתי את ד"ר גבריאל זייליג, המשמש כמנהל המחלקה לשיקום נוירולוגי במרכז הרפואי על שם ד"ר שיבא, על מנת שיחווה דעתו על מצבו של התובע ועל צרכיו השיקומיים, ובין היתר ביקשתי כי יתייחס לאפשרות שבעתיד יוכל התובע להתגורר עם בני משפחתו. 4. בתאריך 24.1.2007 הוגשה חוות דעתו של ד"ר זייליג, בה קבע ד"ר זייליג, כי "מקומו של [התובע] יהיה בהמשך בסביבה הטבעית שלו, ביחד או קרוב לבני משפחתו וחבריו". נוכח קביעה זאת, חיווה ד"ר זייליג דעתו בשאלת צרכי השיקום במידה ואכן יועבר התובע מבית החולים לבית הוריו. בכל הנוגע להתאמת הדיור, קבע ד"ר זייליג: "דירתו צריכה להיות בבית צמוד קרקע או בבית דירות עם מעלית רחבה במידה מספקת לכניסת ויציאת כסא גלגלים, וללא מכשולים אל המעלית או מהמעלית לדירה. כל חדרי הדירה לרבות חדרי שירותים ומקלחת מותאמים למצבו. דירתו תצטרך להיות ממוזגת." 5. בעקבות חוות דעתו של ד"ר זלייג, הגיעו הצדדים להסדר דיוני, ולפיו יטענו טענותיהם בשאלת הפיצוי עבור התאמות הדיור שהתובע זקוק להן. הסדר זה נעשה על מנת שניתן יהיה להתאים מקום דיור הולם לתובע ולהביא לשחרורו מבית החולים לסביבתו הטבעית מוקדם ככל האפשר. עתה, משהוגשו טענות ב"כ הצדדים בעניין זה, הנני בא לפסוק הפיצוי בראש הנזק שעניינו התאמות הדיור. 6. לצורך הטיעון הגישו התובע מחד גיסא והנתבעים מאידך גיסא, חוות דעת של מומחים בנושא התאמת הדיור. מטעם התובעים הוגשה חוות דעתו של המהנדס מר שמחה פלדמן (מוצג ת/137) ומטעם הנתבעים הוגשה חוות דעתו של השמאי מר דן ברלינר (מוצג נ/111). מר פלדמן בחן שתי אפשרויות בחוות דעתו. האפשרות האחת היא, שהתובע יתגורר בבית הוריו שבקרית ים, ובמקרה שכזה הפתרון הראוי הוא התאמת קומת הגג בבית הוריו ובניית קומה נוספת מעל לקומת הגג, והתקנת מעלית בין מפלסי הבית השונים. כמו כן סקר מר פלדמן את האביזרים השונים שיהיה צורך להתקין, ובסיפא לחוות דעתו הגיע למסקנה, כי יש להעמיד הפיצוי עבור הבניה והתאמות הדיור השונות, ביחס לאפשרות זאת, על סך 726,400 ₪. האפשרות השניה שבחן מר פלדמן היא, שבעתיד התובע יתגורר בדירה נפרדת עם מטפל שיטפל בו. במקרה שכזה, הפרש המחיר בין דירה שהתובע היה רוכש אלמלא נכותו לדירה שעליו לרכוש בשל נכותו הוא כ- 175,000 דולר, ובדירה שתרכש יש לבצע התאמות שונות המגיעות כדי הסך 120,000 ₪. מר דן ברלינר, המומחה מטעם הנתבעים, סבור בחוות דעתו, כי הפתרון המוצע על ידי מר פלדמן, לפיו תבנה קומה נוספת מעל לדירת הורי התובע אינו מעשי בשל בעיות הנדסיות שונות וכן משום שבמסגרת פתרון זה יהיה על התובע להתגורר בדירה המשתרעת על פני ארבע קומות. מחוות דעתו של מר ברלינר עולה, כי משפחת התובע תאלץ לעבור ולהתגורר בדירה בת מפלס אחד, ובדירה שתרכש יהיה צורך לבצע התאמות שונות, הבאות לידי ביטוי בתוספת שטח של 40 מ"ר. מר ברלינר ערך חישוביו על בסיס העובדה ששטחה הנוכחי של דירת הורי התובע הוא 140 מ"ר (ללא שטח חדר המדרגות הפנימי), ולפיכך יהיה על הורי התובע לרכוש דירת מגורים בשטח של 180 מ"ר. לדעת מר ברלינר, ובהתחשב במחירי הדירות בקרית ים, ההפרש בין שתי הדירות, לרבות ההתאמות השונות שיהיה צורך לבצע בדירה שתרכש, מגיע כדי הסך 250,000 ₪. 7. הנני סבור שהאפשרות להוסיף קומה מעל לדירת הורי התובע אינה אפשרות מעשית, ואפילו אניח כי מבחינה הנדסית פתרון זה אפשרי, ויינתנו לו היתרי הבניה הדרושים, הרי לאור נכותו של התובע, לא יהיה זה נכון לכפות עליו מגורים בדירה בת מספר מפלסים, אפילו תותקן לה מעלית. מקובל עלי, שלצורך מגורי התובע, יהיה צורך לרכוש דירת מגורים, המשתרעת על פני מפלס אחד ולבצע בה התאמות שונות. ברור הדבר, שבשל נכותו יהיה על התובע לרכוש דירה בשטח גדול יותר מדירה שהיה רוכש אלמלא נכותו, ובמסגרת זאת יש להביא בחשבון כי התובע זקוק לחדר מגורים רחב יותר מאשר לו זקוק אדם שאינו נכה, וכן יש צורך להרחיב מעברים וחללים אחרים (מטבח וחדרי שירותים) וכן יש צורך בחדר נוסף למטפל שיתגורר עם התובע. כמו כן יש להביא בחשבון התאמות שונות שיש צורך להכניס בדירה, כגון מעקות ואביזרים שונים הדרושים לתובע. 8. לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים וחוות דעת המומחים, הנני קובע כי הפיצוי בגין התאמות הדיור יחושב כדלקמן: (א) תוספת שטח כתוצאה מנכותו של התובע 40 מ"ר; (ב) מחיר למ"ר 1,200 דולר; (ג) סה"כ עלות תוספת השטח 48,000 דולר; (ד) בשקלים חדשים (לפי 4.25 ₪ לדולר) 204,000 ₪ (ה) התקנת מעקות ואביזרים שונים (אומדן) 65,000 ₪ סה"כ 269,000 ₪ 9. אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן: (א) הנני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע פיצוי בסך 269,000 ₪ עבור התאמות הדיור הנובעות מנכותו. (ב) הנני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 45,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. (ג) כל אחד מהנתבעים ישא בתשלום חלקו היחסי בסכומים שלעיל, על פי שיעור האחריות שנקבע לו בהחלטת כב' הנשיא (כתוארו אז) מ' לינדנשטראוס, מיום 7.9.2004. פיצוייםהתאמת דיורנזיקין