בקשה למינוי מומחה בתחום פלסטיקה

החלטה בקשה למינוי מומחה רפואי בתחומי האורטופדיה, נורולוגיה, א.א.ג., כירוגיה, פלסטיקה, פסיכיאטריה, עיניים, קרדיולוגיה ושיקום לפי תקנה 2 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים [מומחים], תשמ"ז-1986. בדיון צמצם ב"כ התובעת את בקשתו לעת הזו למינוי מומחים בתחומי האורטופדיה והפלסטיקה. התובעת ילידת 1952, נפגעה ממלגזה בהיותה הולכת רגל. אין מחלוקת כי האירוע מהווה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975 (להלן: "החוק"). התובעת הגישה את תביעתה נגד הנתבעת 1 וזאת לשיטתה עקב העדר כיסוי ביטוחי לשימוש במלגזה. לימים תוקנה התביעה והמבטחת נטענת לשימוש במלגזה צורפה כנתבעת 2 (להלן: "המבטחת"). הנתבעת 1 טענה עובדתית בכתב הגנתה ובהודעה לצדדים שלישיים (הנהג והבעלים של המלגזה לשיטתה), כי קיים כיסוי ביטוחי לשימוש במלגזה זאת עקב כריתת חוזה ביטוח מול המבטחת באמצעות סוכן הביטוח. המבטחת טוענת בכתב הגנתה, כי כענין שבעובדה, לא בוטח השימוש במלגזה באמצעותה ולא הוצאה פוליסת ביטוח "חובה" תקפה. קיימות לצדדים טענות נוספות שלא זה המקום להתייחס אליהן. דומני, כי מקובל על הכל, כי מבטחים אינם יכולים לחזור על מזיקים נוספים במסגרת תביעה על פי החוק בעילות החורגות מתחומי החוק. יחד עם זאת, השאלה שהועמדה לדיון, עוסקת בעצם הכיסוי הביטוחי, למיטב הבנתי, בפן החוזי שלו. במילים אחרות, במידה ובסוף הדרך יתברר, כי קיים כיסוי ביטוחי על פי הדין החוזי, הרי חל סעיף 12 (2) לחוק, נתבעת 1 יוצאת מהתמונה ועל התובעת להפנות את תביעתה למבטחת של השימוש במלגזה. אם כך - המחלוקת האמיתית לענין הכיסוי הנה בין שתי הנתבעות. הנתבעת 1 הגישה תעודת ביטוח חובה למלגזה המכסה את השימוש רטרואקטיבית מ- 29/6/2004. התעודה הוצאה על ידי סוכן הביטוח ובשלב דיוני זה דומני כי יש בכך כדי להטיל סיכון על המבטחת בענין עצם קיומו של כיסוי ביטוחי מצידה - כל זאת בחזית מול הנתבעת 1. בשאלה נכבדה זו, לא אכריע כעת ולא אקבע מסמרות. הניתוח לעיל דרוש כעת, רק לצורך ההחלטה בענין השתת שכר טירחת מומחה בשלב זה. אפנה כעת לחומר הרפואי שצורף. כתוצאה מהתאונה, סבלה התובעת משבר ברגלה ועברה סדרת ניתוחים לרבות השתלת עור, כן טופלה במחלקה לכירוגיה פלסטית. כמו כן עברה טיפולים נוספים (ראו סיכום המרכז הרפואי "רבין" מ- 3/1/2005). די בכך על מנת להוות ראשית ראיה לצורך בחינת נכות בתחום האורטופדיה. 1. אני ממנה בזאת את ד"ר דודקביץ ישראל מרח' אלוף דוד 40 רמת גן כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 12/7/2004 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו. ד. האם תהא התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום. ו. המומחה יחווה דעתו בשאלה האם יש מקום למינוי מומחה בתחום הפלסטיקה בנסיבות המקרה דנן. 2. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו - 1986. 3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והמותרים בהמצאה בתוך 30 ימים מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. 4. התובעת שהתה חודשים ארוכים בבית חולים, ולאחר מכן שהתה תקופה ארוכה במסגרת חיצונית לשם טיפול ואשפוז. נוכח הפגיעה ותקופות האשפוז דומני כי מצבה הכלכלי של התובעת לא יאפשר לה לשאת בשלב זה בשכר טירחת המומחה. על כן נכון וראוי להשית את שכר טירחת המומחה בשלב זה על שתי הנתבעות בחלקים שווים. המומחה ימציא לנתבעות חשבוניות בהתאם. 5. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. מומחהמינוי מומחה