החלטה למנות מומחה בתחום פסיכיאטריה

החלטה 1. לפני בקשה מטעם התובע, יליד 28.7.83, אשר נפגע לטענתו ביום 24.9.04, כתוצאה מתאונת דרכים, למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 2. לתובע מונו מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגיה והפה והלסת , ד"ר שלמה ברק אשר קבע בחוות דעתו כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 10% בגין הפרעה תפקודית של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה בצורה בינונית המופיעה לעיתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה וכן אבדן שלוש שיניים עם אפשרות לשיקום באמצעות כתרים 0.75%. כן מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, פרופ' ניסקה, אשר קבע כי לתובע לא נותרה נכות רפואית בתחום האורטופדיה. עוד מונה מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה, ד"ר שטרייפר, אשר קבע במסגרת חוות דעתו כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 10% בגין, סימנים אובייקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, תוך שקבע כי 5% הינם בגין מצב קודם. 3. ברגיל, יש להניח כי בית המשפט היה פונה למומחה הרפואי בתחום הנוירולוגיה ומבקש לחוות דעתו בדבר מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה וזאת מבלי להתעלם כי "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט". רע"א 7039/00 שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 4. מעיון בתיק בית המשפט עולה כי חוות דעת המומחה הרפואי בתחום נוירולוגיה נערכה עוד ביום 10.3.06, כאשר לבקשה נשוא החלטתי זו צורפו מסמכים רפואיים נוספים אשר נערכו לאחר כתיבת חוות דעת המומחה הרפואי בתחום הנוירולוגיה. מעיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה עולה כי התובע אובחן כסובל ממצב לאחר חבלת ראש מתאונה עם פגיעה קוגנטיבית והשלכות נפשיות, ירידה בביטחון העצמי, חרדה, תאבון ירוד, פגיעה בדימוי העצמי וקווים פוסט טראומטיים. התובע נדרש למעקב פסיכיאטרי במסגרת המרכז לבריאות הנפש "שלוותה", ונדרש ליטול טיפול תרופתי. 5. בנסיבות אלה, ובהתאם לחומר המצוי בפני יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי, ויש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 6. לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר זהר משה מרח' הכרמל 10, גני תקווה כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. 7. התובע אף עותר למינוי מומחה רפואי בתחום הפלסטי. 8. בהמשך להחלטתי מיום 5.10.06 ומיום 18.6.07 הגישו המומחים הרפואיים בתחום הפה והלסת והנוירולוגיה, תשובתם באשר לצורך במינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הפלסטיקה. לשיטתם, יש מקום להורות על מינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הפלסטיקה, בהתבסס על בדיקת התובע ומהתרשמות המסמכים הרפואיים. כן צירף התובע לבקשתו תמונות צבעוניות של פניו ופדחתו של התובע. 9. בנסיבות אלה, בהתאם לחומר המצוי בפני ובהמלצת המומחים הרפואיים, יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה בתחום הפלסטיקה, ויש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 10. לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר קפלן חיים מרח' שד' דוד המלך 13, ת"א כמומחה רפואי בתחום הפלסטיקה. 11. בשכר טרחת המומחים הרפואיים תשא בשלב זה הנתבעת. אני קוצב את שכר טרחת המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטריה בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ו את שכ"ט המומחה הרפואי בתחום הפלסטיקה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ. 12. המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.9.04 ובמיוחד יקבעו: 1. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? 3. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו, לעבודתו ולמקצועו? 4. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 5. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. 13. על מינוי המומחים כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 14. ב"כ הצדדים ישלחו למומחים שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחים ישיבו עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. 15. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 16. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 ימים לאחר שיומצאו להם המסמכים הרפואיים ובדיקת התובע ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור. 17. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך עד 30 יום לפני מועד הדיון, וב"כ הנתבעת תגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחהמינוי מומחה