כאבי ראש סחרחורות - מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי

החלטה א. בפניי בקשת ב"כ התובעת למינוי מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגי ובתחום השיקומי. התובעת היא ילידת 7.9.1975, ובמועד הרלוונטי לתביעה היתה נשואה ואם לשני ילדים, ילידי ינואר 2003 וינואר 2005. בתאריך 21.8.05 אונתה לתובעת תאונת דרכים ובעטיה נחבלה התובעת במקומות שונים בגופה ונקטעה רגלה הימנית. ב. מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי פרופ' י. אוטרמסקי קבע לתובעת בחוות דעתו מיום 30.4.07 50% נכות אורתופדית לצמיתות, לאחר שקבע כי התובעת סובלת מקטיעה טראומתית של רגל ימין בגובה מרכז השוק, שברים בעצמות הפנים, שבר של הזיז הרוחבי חוליה 5C בעמוד השדרה הצווארי ושברים בצלעות החזה מימין. ג. המומחה הרפואי בתחום הכירורגיה הפלסטית פרופ' ר. שפיר קבע לתובעת נכות צמיתה בשיעור של 10% בגין צלקת נרחבת על גדם שוק רגל ימין, וכן 10% נכות אסתטית צמיתה בגין צלקות שונות, לרבות שינויים בצבע העור ובמרקם העור על ירך ימין, ועוד 2% נכות בגין צלקת עדינה תחת הגבה השמאלית. ד. המומחה הרפואי בתחום פה ולסת, ד"ר שלומי בנימין קבע לתובעת 10% נכות, בין היתר גם בגין רדימות בפנים משמאל, כתוצאה מפגיעת טראומטית בעצב אינפרא-אורביטלי משמאל, והגבלה בפתיחת הפה. פרופ' י. אוטרמסקי השיב ביום 15.10.07 על שאלות הבהרה שהציגה לו ב"כ התובעת, ופרופ' ר. שפיר השיב ביום 1.10.07 על שאלות הבהרה שהוצגו לו מטעם שני הצדדים. ה. ב"כ התובעת חוזרת עתה על בקשתה למנות הן מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי והן בתחום השיקומי. לגבי התחום הנוירולוגי טוענת ב"כ התובעת שמרשתה סובלת מכאבי ראש וסחרחורות וכן מכאבי "פנטום" וכאבים קבועים ועזים בגדם. ב"כ התובעת מפנה למסמך של רופא קופת חולים ד"ר גוטליב מיום 20.7.07. במסמך מציין ד"ר גוטליב כי התובעת התבקשה לבצע סי.טי צווארי וכי הוא הסביר לתובעת שמדובר בסחרחורות צוואריות ויש ללמוד לתפקד איתן. מסתבר שהתובעת ביצעה את ה- סי.טי הצווארי ולא הביאה לד"ר גוטליב את התשובה. ד"ר גוטליב מתייחס, בין היתר, לרגישות היפראסטתית נוירלגית באיזור הגדם והתכווצויות שרירים לא רצוניות ולא פונקציונליות מעליו. ו. יצויין, שלענין הכאבים בגדם והתכווצויות שרירים ספונטניות מעל הגדם היתה גם התייחסות בחוות הדעת של המומחה הרפואי האורתופדי פרופ' י. אוטרמסקי (עמ' 3 ועמ' 4 של חוות דעתו). בחוות דעתו התייחס המומחה הרפואי בתחום האורתופדי פרופ' י. אוטרמסקי באופן מפורש לבדיקה נוירולוגית של עמוד השדרה הצווארי, כעולה הן מן האמור בעמ' 2 של חוות דעתו והן מן האמור בעמ' 4 של חוות דעתו, ולפי קביעתו הבדיקה בתחום זה היתה תקינה. ז. לכן, בשלב הנוכחי של הדיון, אינני רואה הצדקה, נכון לשעה זו, במינויו של מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי, אם כי ב"כ התובעת תוכל, במידת הצורך, לחזור לסוגיה זו במהלך שמיעת הראיות. ח. לענין הבקשה למינויו של מומחה רפואי שיקומי: ב"כ התובעת טוענת שכריתת רגלה של התובעת היתה בעייתית, ומקורה, בין היתר, בהעדר כיסוי עור מספיק, ובעקבות כריתה זו ממשיכה התובעת לסבול מכאבים קשים בגדם, וקושי בהתאמת פרוטזות. ב"כ התובעת מפנה להתכתבות בינה לבין הנתבעת בנושא של התקנת תותבות מתאימות לתובעת, בציינה שעד כה טרם הושגה הבנה בינה לבין הנתבעת בנושא השיקומי. ט. ב"כ הנתבעת סבורה לעומת זאת שאין הצדקה למינויו של מומחה רפואי בתחום זה, וכי פרופ' י. אוטרמסקי מתייחס לכל הסוגיות הנדרשות הן בחוות דעתו והן בתשובותיו. לדעת ב"כ הנתבעת יש להסתפק בחוות הדעת של פרופ' י. אוטרמסקי ותשובותיו לשאלות ההבהרה הואיל ולדעתה אין הצדקה עניינית למינוי מומחה בתחום השיקומי. י. אני סבור שקיימת תשתית מספקת שיהא בה כדי להצדיק מינוי מומחה רפואי בתחום השיקומי האורתופדי. המומחה הרפואי בתחום הכירורגיה הפלסטית, פרופ' ר. שפיר, נשאל, בין היתר, לגבי דרכים מומלצות להקלת הלחץ על הגדם, שימוש קבוע בפרוטזה וכו', ובמכתב התשובות מיום 1.10.07 השיב פרופ' ר. שפיר שהואיל ואין הוא מומחה להתקנת תותבות לרגליים יש להפנות את השאלות למומחה לרפואה שיקומית, כפי שגם השיב לחלק מן השאלות של ב"כ הנתבעת. המומחה הרפואי בתחום האורתופדי, פרופ' י. אוטרמסקי, נשאל, בין היתר, על ידי ב"כ התובעת בשאלת הבהרה מס' 5: ”האם נכון שעקב מורכבות הגדם, לרבות הסיכוי לשינויים נוספים בו בעתיד, יש מקום למינוי מומחה שיקום אורתופדי למתן חוות דעתו על הצרכים המיוחדים של התובעת, על סוגי הפרוטזות, העזרים, דחיפות החלפתם וכו'” במכתבו מיום 15.10.07 השיב פרופ' י. אוטרמסקי לשאלה זו: "כן". י"א. נכון הוא, כפי שכבר כתבתי בהחלטה מיום 9.9.07 (בש"א 13222/07 + 13432/07), שתשובתו של מומחה רפואי בסוגיה האם למנות מומחה שיקומי, עשויה לשמש כאחד השיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון בסוגיה זו, אם כי בוודאי לא השיקול הבלעדי. בענייננו, סבור המומחה הרפואי בתחום האורתופדי, שיש מקום למנות מומחה שיקומי אורתופדי. בנוסף לכך נתתי דעתי גם לאמור במכתב תשובות ההבהרה של המומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית, פרופ' ר. שפיר, הכותב גם הוא שבענין התקנת תותבות לרגליים יש לשאול מומחה לרפואה שיקומית. כמו כן נתתי דעתי גם להתכתבות שבין באי כח הצדדים באשר להתקנת התותבות שהתובעת זקוקה להן. נראה לי, לאחר ששקלתי בדבר, שנכון יהיה להורות על מינוי מומחה רפואי בתחום השיקום האורתופדי, וכך אני מחליט. י"ב. בשלב הנוכחי תישא הנתבעת השניה בשכרו של המומחה השיקומי. בהתאם לתוצאות חוות הדעת, תינתן אפשרות לבאות כח הצדדים לטעון לענין הוצאותיו של מומחה זה, בתום הדיון בתיק. ההחלטה בדבר זהות מינויו של המומחה הרפואי בתחום השיקום האורתופדי, ניתנת להלן בנפרד. למניעת כל ספק מובהר לבאות כח שני הצדדים, שהחלטה זו אין להמציא למומחה הרפואי שיתמנה. נוירולוגיהמומחהמינוי מומחה