בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הסיעוד

החלטה 1. לפני בקשה מטעם התובעת לפטורה מהגשת חוות דעת רפואית ובקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה והסיעוד. ואלה עיקרי הטענות הנדרשות לענייננו 2. ביום 4.9.05 הגישה התובעת, ילידת 1928, תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר אירעו לה לטענתה ביום 15.12.03 שעה שליוותה את בעלה אשר היה מאושפז אצל הנתבע כאשר במהלך האשפוז בעודו מובל במיטה לצורך ביצוע בדיקת רנטגן התלוותה התובעת לבעלה ששכב במיטה ובדרכם חזרה למחלקה, ביציאה מהמעלית לטענתה, דחף הסניטר בחוזקה את המיטה מן המעלית והעיף את התובעת, לדבריה, שהייתה מחוץ למעלית, על מעקה המדרגות בעוצמה, תוך שנגרמים לתובעת נזקי גוף קשים. 3. לטענת התובעת בשל מצבה הכלכלי הקשה ונוכח ההוצאות אשר נדרשות ממנה, נבצר ממנה לעמוד במעמסה הכספית של מימון חוות דעת רפואית הדרושה להוכחת עניינים שברפואה, כמצוות תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות"). עוד טוענת התובעת כי מתקיימת היא יחד עם בעלה מקצבת נכות ופנסיה בסך כולל של כ-4,500 ₪ לחודש וכי מהקצבה הזעומה העומדת לרשותה ולרשות בעלה, נאלצת לממן את העזרה הצמודה לה היא נזקקת בעקבות האירוע, במשך כל שעות היממה. זאת, בעוד שעובר לאירוע הייתה המבקשת עצמאית לחלוטין, ולא נדרשה כלל לעזרה מסוג זה. התובעת צרפה לבקשתה תצהיר בתמיכה לבקשתה, שם הצהירה, בין היתר, כי "עד קרות האירוע התגוררתי בביתי בקומה שנייה, אולם בעקבות האירוע ולאור מצבי הפיזי, נאלצתי לעבור לקומת קרקע ולהתאים את הדירה לצרכי המיוחדים. עקב כך נגרמו לי ולבעלי הוצאות כספיות רבות". עוד הצהירה התובעת כי "כתוצאה מהאירוע הפכתי לשבר כלי. עדשה המושתלת בעיני השמאלית זזה ממקומה ועל כן איאלץ לעבור ניתוח לתיקון הנזק. בנוסף, מאז האירוע איני שולטת בצרכי ואף נזקקת לחיתולים. כמו כן, אני סובלת מהגבלות נוירולוגיות ופיזיות ממשיות, וממצב נפשי קשה, שהופיע בעקבות האירוע". 4. הנתבע מתנגד לבקשה. לטענת הנתבע, מצב כלכלי קשה ו/או גיל מבוגר אינו עילה לפטור מצירוף חוו"ד, שכן ניהול כל תביעה כרוך בהוצאות כספיות וכי על התובעת להוכיח תביעתה ואין כל הצדקה שבהעדר ראשית ראייה לנזק רפואי יוטל על המשיבה תשלום שכרו של מומחה במינוי ביהמ"ש. עוד טוען הנתבע כי לבקשה לא צורף אישור ו/או קבלות על קבלת עזרה זו וכי התובעת מעסיקה בביתה עובד זר בקשר למצבו הבריאותי של בעלה. כן טוען הנתבע כי לתצהיר התובעת לא צורפו קבלות בגין הנזקים ו/או מסמכים רפואיים כלשהם התומכים בבקשה, בנזק הנטען בתחום הנוירולוגי ובתחום הסיעוד, אשר יש בהם משום ראשית ראייה למינוי המבוקש. דיון 5. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כי : "רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו". תקנה 130 לתקנות קובעת כי : "(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לעניין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן - מומחה מטעם בית המשפט)". כבר נקבע כי בנסיבות מיוחדות שילובן של תקנה 127 ותקנה 130 מאפשר לביהמ"ש לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה מיוזמתו (ראה גם רע"א 10251/02, כץ חמים וטעים נ' דואני, דינים עליון, כרך סג, 666). 6. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה והתגובה, אני סבור כי מתקיימים בדנן, טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובעת מן החובה לצרף חוות דעת רפואית מטעמה. התובעת לכאורה נפגעה כתוצאה מחבטה בעוצמה גדולה ממעקה המדרגות ואובחנה כסובלת מחבלת ראש עם דימום טנטוריאלי ובפלקס ויכול וכי בפגיעה זו יש משום להקנות לתובעת נכות משמעותית. התובעת צרפה מסמכים רפואיים לכתב התביעה מהם עולה כי טרם אשפוזה סבלה ממחלות רקע רבות, אך יחד עם זאת הייתה עצמאית בתפקודה טרם האירוע נשוא התביעה ולאחר האירוע דנן נזקקה לאשפוז במחלקה הגריאטרית-שיקומית בבית חולים תה"ש למשך כחודשיים. עוד עולה מעיון במסמכים הרפואיים כי התובעת שבה לאשפוז בשל תלונות על חולשה בפלג גוף ימני, אפילפסיה בעקבות חבלת הראש ונזקקה לטיפול תרופתי. כן צרפה התובעת לכתב התביעה קבלות בעבור ההוצאות להן נדרשה לטענתה בשל האירוע נשוא התביעה דנן. 7. בנסיבות העניין, משמדובר בתובעת בת 78 היום, בעלת מצב בריאותי לקוי הדורש הוצאות כספיות, אשר מתקיימת היא ובעלה מסך כולל של 4,500 ₪ לחודש, יש לראות במצבה הכלכלי של התובעת כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור מהגשת חוות דעת. ראה לעניין זה רע"א 8015/96, צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי, דינים עליון, כרך נא 438. לאור האמור לעיל, ההלכות הנהוגות בשילוב היקף הפגיעה לכאורה, אני סבור כי בנסיבות העניין יש להקים נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה מטעם ביהמ"ש. בנסיבות אלה ומכוח סמכותי על פי תקנה 130(א) לתקנות, ראיתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט. יחד עם זאת ובהתאם להלכת רע"א 7431/96, יפת שמש חברה לבניין נ' אלוני, פד"י נא (2) 574, ראיתי לאפשר לנתבעים, להעמיד את התובעת, לבדיקה על ידי מומחה רפואי ולהגיש חוות דעת מטעמו, אשר ניתן יהיה להעביר לעיון המומחה מטעם בית המשפט. 8. אשר על כן אני מורה כדלקמן: 8.1. הנתבע רשאי להעמיד את התובעת לבדיקה על ידי מומחה מטעמו. חוות הדעת, מטעם הנתבע, תוגש תוך 60 יום מהיום. 8.2. אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית משפט את ד"ר גוטליב דניאל. המינוי יכנס לתוקף ביום 25.8.06, אלא אם יודיע הנתבע כי הינו מוותר על הגשת חוות דעת מטעמו. 9. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע הנטען מיום 15.12.03ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד נוכח עברה הרפואי. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובעת עובר לתאונה. ו. המומחה מתבקש להתייחס במסגרת חוות דעתו לחוות דעת הנתבע, באם כזו תוגש. 10. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת וזאת תוך 30 יום. 11. המומחה הרפואי מתבקש להמציא את חוות דעתו תוך 30 מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת. 12. בשכר טרחת המומחה הרפואי בסך 4,000 ₪ +מע"מ ישא, בשלב זה, הנתבע. מינוי מומחהמומחה מטעם בית המשפטמומחה