בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום אף אוזן גרון

החלטה בפני בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגיה, אורטופדיה ו-א.א.ג. 1. רקע עובדתי כנטען בכתב התביעה, התובע, יליד 1969, נפגע ביום 12.4.2005, בתאונה שהינה 'תאונת דרכים' כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. לכתב התביעה, צרף התובע בקשה למינוי מומחים, בתחומי הפסיכיאטריה, נוירולוגיה והאורטופדיה. במסגרת החלטתי מיום 24.10.2006, הורתי על מינויו של ד"ר נח גונן, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. ד"ר גונן, בחוות דעתו מיום 27.6.2007, העריך כי התובע סובל מנכות זמנית למשך 6 חודשים מיום התאונה, בשיעור 14%, ומנכות צמיתה בשיעור 7%. כעת עותר התובע למינוי מומחים רפואיים נוספים, בתחום הנוירולוגיה, האורטופדיה והא.א.ג. 2. טענות הצדדים אשר לתחום הנוירולוגיה, טוען התובע כי הוא סובל מבעיות של ירידה בזיכרון ובריכוז ומנדודי שינה. לטענתו, כשבועיים לאחר התאונה, פנה להיבדק על ידי רופאה מומחית בתחום הנוירולוגיה, אשר אבחנה מצבו כמצב בינוני וכי בבדיקה מיום 10.2.2006, המשיך להתלונן על כאבי ראש חזקים, כאבי צוואר והפרעות שינה. כן מציין התובע בבקשתו, את הפנייתו לבדיקת זיכרון לאור חשד הרופא המטפל כי מדובר בפגיעת ראש, אשר הביאה לקשיים עליהם הלין. מנגד, טוענת הנתבעת, מהמסמכים הרפואיים עולה כי התובע היה במעקב על ידי רופאה נוירולוגית, בימים 27.4.2005 ו10.2.2006 בלבד וכי ממצאי הבדיקה הנוירולוגית היו תקינים. כן טוענת הנתבעת כי למרות שהופנה התובע לבדיקת C.T, לא ביצע אותה, מטעמיו. אשר לתחום האורטופדיה, טוען התובע כי הלין על כאבי גב וצוואר ועל מגבלות בתנועה עוד כשנבדק בחדר המיון, לאחר התאונה. לטענתו, גם בביקורים העוקבים אצל הרופא המטפל, התלונן בפניו על קושי בהנעת הצוואר ועל כאבי גב תחתון עם הקרנה לגפיים. לטענתו, כתוצאה מהפגיעה, פנה לקבלת טיפולי פיזיותרפיה וכן טופל במסגרת "מכבי טבעי". מאידך, טוענת הנתבעת כי התובע נבדק פעם אחת ויחידה על ידי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, ביום 2.5.2005, כשבועיים לאחר התאונה. אשר לתחום הא.א.ג, טוען התובע כי התלונן בפני הרופאים המטפלים, על סחרחורות-ורטיגו. בנוסף, טוען הוא כי בחודש אוגוסט 2006, לאחר תקופה ממושכת בה סבל מסחרחורת, הופנה על ידי הנוירולוגית המטפלת, למומחה בתחום הא.א.ג, אשר סבר שלנוכח תלונותיו, יש צורף בהפנייתו לבדיקת E.N.G, לבדיקה קלורית, לבדיקות במכון שמיעה ולפיזיותרפיה וסטיבולרית וכי למרות כי מירב הבדיקות פורשו כתקינות, נמצא ליקוי קל בבדיקות האוקולומוטוריות, ולאור גילו הצעיר, יתכן והדבר מרמז על ליקוי קל. מנגד, טוענת הנתבעת, כי בכתב התביעה, לא עתר התובע בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הא.א.ג ובאם מעוניין הוא כי בית המשפט ידון בבקשתו, עליו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה ורק באם יעתר בית המשפט לבקשתו, יגיש בקשה מסודרת למינוי מומחה רפואי בתחום האמור. זאת ועוד, לטענת הנתבעת, המסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה אינם מעלים קיומה של ראשית ראיה להיוותרות נכות רפואית בתחום הא.ג.ג. לטענתה, כל הבדיקות הרפואיות, נמצאו תקינות, למעט ליקוי קל ב-E.N.G., לגביו צוין באופן מפורש כי הינו חסר משמעות. לטענתה, התובע הופנה לטיפול בפיזיותרפיה וסטיבולרית, אולם לא הציג כל מסמך המלמד כי המשיך בטיפול לאחר יום 12.10.2006. 3. דיון ומסקנות חוק הפיצויים אינו מציע כללים להפעלת שיקול הדעת של בית המשפט בהחלטתו אם למנות מומחה רפואי, לבקשת הנפגע, אם לאו. תקנות פיצויים לנפגע תאונות דרכים (מומחים) תשמ"ז - 1986 (להלן: "התקנות") קובעות כי: "7. מינוי מומחה בידי בית המשפט "(1) בית המשפט או הרשם יחליט בבקשה למינוי מומחה לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בעניין שטרם הוסכם אליו;" (ראה - ריבלין, תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה חדשה מעודכנת, עמ' 553). כאמור בברע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח', פד"י מד(ד) 216, בעניין מינוי מומחים רפואיים: "משהדרך היחידה להוכחת עניין שברפואה על פי חוק הפיצויים היא באמצעות מינוי מומחה רפואי, יש למנות מומחה כל אימת שקיימת ראשית ראייה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה. וכאשר הדברים אינם ברורים ייזהר ביהמ"ש לבל תקופחנה זכויות הנפגע". (רע"א 349/98 רזין נ' המגן חב' לבטוח ואח', דינים עליון, נה, 86; ראה גם - בר"ע (מחוזי-ת"א), כב' הש' גרסטל 1768/01 פינטו אורית נ' סהר חב' לבטוח בע"מ ואח', טרם פורסם). בענייננו, לאחר עיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה, מצאתי קיומה של ראשית ראיה, גם אם דלה, להיוותרות נכות רפואית בתחום הנוירולוגי. התובע שב והתלונן בפני הרופאים המטפלים על כאבי ראש וסחרחורת. כן נמצא ב-G.N.E מיום 19.9.2006, כי בבדיקת תנועתיות העיניים, סובל התובע מקושי קל במעקב ומאי-סימטריה קלה לשמאל. גם בפני המומחה הרפואי אשר מונה בתחום הפסיכיאטריה, ד"ר גונן, הלין על כאבי הראש מהם עדיין סובל ועל סחרחורות. אשר על פי כן, הנני ממנה את ד"ר קוריצקי כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה. אשר לתחום האורטופדיה, עיון במסמכים הרפואיים מלמד כי התובע שב והתלונן על הגבלות בתנועה, על כאבי צוואר וכי טופל טיפולי פיזיותרפיה, באופן עקבי. למרות דלות החומר, ראיתי כי יש במסמכים הרפואיים אשר צורפו, כדי ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום האורטופדיה. על בית המשפט לנקוט יד זהירה במסגרת החלטה בבקשה למינוי מומחים לבל תקופח זכותו של תובע מלהוכיח עניין שברפואה. אשר על פי כן, הנני ממנה את ד"ר צבי חורש, כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה. לאור דלות החומר, והיות התאונה מסוג תאונת עבודה, ישא התובע בשכ"ט המומחים. אשר לתחום הא.א.ג., זה יתברר במסגרת מינוי המומחה הנוירולוגי: המומחה הנוירולוגי יתבקש לחוות דעה באשר לצורך במינוי מומחה נוסף בתחום א.א.ג. מומחהאוזנייםרפואהשמיעהמינוי מומחהמומחה רפואי