הטעיה של סוכנת נסיעות

החלטה א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו מיום 30.5.04 של בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופטת הדס עובדיה). ב. העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן: המבקש הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות תביעה לתשלום פיצוי בסך 5531 ₪, כנגד חברת כספי תעופה בע"מ, המשיבות 1-2 (גב' אילנה X וגב' לודמילה X, אשר צויינו בהליך שהגיש המבקש, יחד כמשיבות 1, אולם הן למעשה משיבות 1 ו- 2) וכנגד המשיבה 3, חברת יוסי טורס בע"מ. לטענת המבקש, שנטענה בבית המשפט לתביעות קטנות, עובדות סוכנות הנסיעות כספי תעופה בע"מ, הונו אותו וגרמו לו נזק ממון ועוגמת נפש. המבקש, הזמין, לטענתו, חבילת נופש בפראג, הכוללת כרטיס טיסה הלוך ושוב לפראג, לינה וארוחות במלון "דון ג'ובאני", בין המועדים 6.8.03 עד 12.8.03. לא שנוי במחלוקת כי ההזמנה בוצעה ביום הטיסה בשעות הצהריים, באמצעות המשיבה 2, אשר לטענת המבקש התחייבה כלפיו כי יובטח מקומו במלון. על בסיס הבטחה זו, טוען המבקש, כי החליט לטוס יחד עם אשתו ושני נכדיו לחופשה בפראג. המבקש טען בבית המשפט לתביעות קטנות כי משהגיע למלון בפראג, הובהר לו כי למרות שיש מקומות פנויים במלון, לא הוסדרה עבורו הזמנה, ומשכך נדרש על ידי המלון לשלם סכום של 100 דולר ליום, אשר היו מוחזרים לו, על ידי המלון, בכפוף למשלוח הזמנה על ידי סוכנות הנסיעות, כספי תעופה בע"מ. לטענת המבקש, נדרש לעזוב את המלון ונאלץ לישון ברחובות פראג, במשך שני לילות "כקבצן", וחזר על חשבונו לישראל בטיסה שעלותה 170 דולר, לפני תום החופשה המיועדת. לטענת המבקש, גבתה ממנו סוכנות הנסיעות סך של 419 דולר עבור חבילת הנופש, למרות שלא הוסדר עבורו מקום לינה, כאמור. המבקש תבע את השבת הסכום ששילם בתוספת הוצאות בגין ארוחות, נסיעות, אובדן ימי עבודה וסך הכל 5,531 ₪. המשיבות טענו בבית המשפט לתביעות קטנות, כי המבקש רכש מהן כרטיס טיסה בלבד, למרות טענתו שרכש, כביכול, את חבילת הנופש לפראג. לטענת המשיבות, המבקש ידע כי לא הוזמנו בעבורו מקומות במלון, משחבילות הנופש, במסגרתן הוזמנו החדרים הזולים במלון, אזלו. בית המשפט לתביעות קטנות קבע: "סבורני כי ממכלול הראיות לרבות המסמכים שהוגשו, יש להעדיף את גרסת הנתבעות ואת עדות הנתבעת מס' 3, על גרסת התובע. יצויין בהקשר זה כי יש לתמוהה גם על גרסת התובע לפיה ישן ברחובות פראג בשעה שאשתו ונכדיו לנו במלון והמשיכו לעסוק בענייניהם... אינני סבורה כי נפל דופי בטיפול בתובע לאחר שהגיע לפראג. התובע עצמו סירב להשתכן במלון דון ג'ובאני בו נדרש לשלם 100 דולר ללילה, לא כקנס כטענת התובע אלא כתשלום עבור השירות, על פי התעריף הנגבה בפראג שלא במסגרת חבילות נופש המשווקות בישראל. התובע דחה גם הצעת הסוכנות להשתכן במלון אחר, בעלות בסך 375 דולר, לכל תקופת השהייה בפראג, ובכך נמנע מלהקטין את נזקו..." (עמ' 3 לפסק הדין) בסופו של דבר דחה בית המשפט לתביעות קטנות את תביעת המבקש. על פסק דינו זה של בית המשפט לתביעות קטנות בקשת רשות הערעור שבפני. ג. המבקש הגיש את "בקשת רשות הערעור " , המוזרה משהו, כנגד המשיבים 1-3 שהיו נתבעים מקוריים בבית המשפט לתביעות קטנות, וכן כנגד שני משיבים נוספים, עוה"ד נפתלי פרגין, שהוא, כך מתברר, עורך דין ממשרד עורכי הדין המייצגים את יוסי טורס נתיבי חופשה בע"מ, וכן הוגשה בקשת רשות הערעור גם כנגד כב' השופטת הדס עובדיה, אשר בגין פסק הדין שניתן על ידה, הוגשה בקשת רשות הערעור. ד. לא מצאתי בבקשת רשות הערעור כל ממש. בית המשפט לתביעות קטנות דן בכל טענות המבקש, אחת לאחת. בבקשת רשות הערעור מבקש המבקש לשוב ולדון בכל טענותיו, שכבר נדונו בבית המשפט לתביעות קטנות. בנוסף מבקש המבקש להציג ראיות להוכחת טענתו בענין שיחות הטלפון, שטוענות להן המשיבות, ולטענת המבקש לא התקיימו. כמובן, שהדיון בבקשות רשות הערעור איננו דיון מחודש בתביעה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות. גרסתו של המבקש לא נמצאה סבירה, על ידי בית המשפט לתביעות קטנות ואינני סבורה, כלל ועיקר, כי בית המשפט לתביעות קטנות נתפס בכך לכלל טעות. אין חולק כי ההזמנה בוצעה ביום הטיסה, ובית המשפט קמא העדיף את גרסת המשיבות, לפיה ברור היה למבקש כי ההזמנה כוללת טיסה בלבד ולא שהות במלון. בהתחשב במועד ההזמנה, גרסת המשיבות סבירה מגרסת המבקש. בידוע הוא כי ערכאת הערעור איננה מתערבת, אלא במקרים חריגים במיוחד בקביעות עובדתיות ובקביעות מהימנות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית. לא מצאתי, כאמור, כי נתפס בית המשפט קמא לכלל טעות כלשהי, ומשכך בקשת רשות הערעור נדחית. אך לפנים משורת הדין, בשל התרשמותי מהמבקש, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. הפקדון יושב למבקש. נופשסוכני נסיעות (תביעות)הטעיה