היקף חובת המדינה לתת ייעוץ פנסיוני

חובתה של המדינה כלפי עובדיה היא לתת להם מידע על האפשרויות העומדות בפניהם כגון האפשרות להקדים את הפרישה, האפשרות לבקש להוון את הגמלה, האפשרות לבקש להמיר את הגמלה בתשלום פיצויי פיטורים ועל ההשלכות שלהן ועוד. עם זאת, המדינה לא אמורה לתת לעובדים ייעוץ פנסיוני, דהיינו באיזו אפשרות לבחור מבין האפשרויות העומדות בפניהם. לצורך מתן ייעוץ כזה יש צורך במסד נתונים של העובד ושאיריו, לרבות מקורות הכנסה נוספים ומצבם הבריאותי, ואלה נתונים שאינם מצויים בידיעת עובדי המדינה המטפלים בנושאים אלה. יתר על כן. מתן ייעוץ פנסיוני דורש ידע ומומחיות, שאינם מצויים בידיעת עובדי המדינה. לפיכך, מחובתה של המדינה לתת מידע על הזכויות והאפשרויות השונות, אולם חשוב לזכור כי לא מוטלת על המדינה חובה לייעץ לעובד באיזו מבין האפשרויות כדאי לעובדים לבחור לעצמם. ייעוץ פנסיוניפנסיה