הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקו

היקף הזכות של המעביד לפטר עובדים : קיימות מגבלות על פיטוריו של עובד ואולם בתי הדין לעבודה קבעו כי למעסיק הפררוגטיבה להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקו מאחר ולמעביד זכות קניינית חוקתית המעוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, באשר לניהול המפעל וההתקשרות עם עובדים. מזכותו זו נובעת הפררוגטיבה שלו לנהל את עסקו על פי הבנתו את הדרך הניהול היעילה והטובה ביותר לשם הצלחת מפעלו. במסגרת זו יש לו הזכות לקחת בחשבון שיקולים כלכליים, לסגור יחידות מסוימות, להעדיף אחרות, לקצץ תפקידים מסוימים ולהוסיף אחרים. פיטורים בחוסר תום לב תוך מתן סיבה שאינה נכונה : למרות הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד לנהל את עסקו, בית הדין לעבודה קבע כי, גמר חוזה העבודה אן פיטורים, מסיבה מוצהרת שמתברר כי כלל לא הייתה אמיתית ולא היה לה יסוד ושימשה מסווה לסיבה אחרת שלא ראה המעביד לנכון לגלות, אינו מתיישב עם תום לב המתחייב מחוק החוזים ובמיוחד מיחסי עובד מעביד, היות ויחסי עובד מעביד, ממהותם, מחייבים מידה רבה של ביצוע בתום לב ונאמנות, מידות אלה נדרשות לא רק מאחד הצדדים ליחסים החוזיים אלא מהשניים הכל, כמובן, כמתחייב מהשוני שבתפקידים. הפררוגטיבה הניהולית