אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה

בית הדין הארצי קבע כי על החברה מוטלת כלפיו אחריות מוגברת וחובת אמון מיוחדת כלפי עובדי החברה וציין בפסיקתו כי לא ניתן להתייחס להעסקת עובדים כאל רכישת ציוד או התקשרות עם ספק או קבלן. נפסק כי העסקת עובדים יוצרת קירבה מיוחדת בין המעסיק לעובדים הכפופים לו. קירבה זו מקורה ביחסים החוזיים ובדרישת תום הלב הנובעת מהם. קירבה זו מקורה גם ואולי בעיקר ביחסי התלות הכלכלית של העובד במעסיק. קירבה זו יוצרת אחריות מוגברת וחובת אימון מיוחדת ביחסי המעסיק עם עובדיו וכלפיהם. אחריות המעסיק אמורה לבוא לידי ביטוי בניהול ענייני העסק לא רק מנקודת המבט של האינטרסים שלו עצמו אלא גם תוך ראיית עניינם של העובדים התלויים בו. בכל הנוגע לזכויות של עובדים בית הדין לעבודה קבע כי, עקרונות תום הלב ותקנת הציבור מחייבים להגמיש את הדרכים להגיע אל המעסיק האמיתי, אל בעל השליטה, אל אותו גורם ולהטיל אחריות אישית על בעלי החברה במיוחד כאשר הנסיבות מעידות על עירוב נכסים ושימוש לרעה במסך ההתאגדות, כמו למשל במקרים של העברת עובד מחברה לחברה בלא הסכמת העובד והפסקת פעילות החברה מבלי לנקוט בהליכי פירוק שיביאו לתשלום הזכויות המגיעות לעובד תוך ניסיון להימנע מתשלום פיצויים המגיעים לעובד בהתאם לחוק. הרמת מסך בדיני עבודה