מי זכאי לדמי חגים ?

גישת בתי הדין לעבודה היא כי עובד חודשי לא זכאי לדמי חג, שכן מטרת דמי החגים היא לתגמל עובד יומי, אשר בשל חג נמנע מהם לעבוד כרגיל, על פי שווי דמי החג בגין אותו יום אשר נמנע מהם לעבוד עקב קיומו של החג, ובכך להשוות את מעמדם של עובדים יומיים, למעמדם של עובדים חודשיים, אשר לא מופחתים משכרם החודשי, ימי החג. כמו כן במרבית המקרים הזכאות היא לעובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג, יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא באישור המעביד ובלבד שאלמלא החג היה העובד מועסק באותו יום, לפי ממוצע ההשתכרות ב 3 החודשים הקודמים. ##שי לחג:## זכות עובד לקבלת שי לחג אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, מצו הרחבה או מהסכם אישי, מקובל כי המעביד יעניק לעובד שי לחג פעמיים בשנה, בערב פסח ובראש השנה, יצוין כי גישת בית הדין היא כי הענקת מתנות בחגים, אינה מהווה תחליף לזכות המוקנית לעובד לדמי חגים. שאלות משפטיותדמי חגים