חישוב דמי חגים - עבודה בחגים

##חישוב הסכום המשולם בעד עבודה בחגים:## זכות עובד יומי לדמי חגים אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, מצו הרחבה או מהסכם אישי, חשוב לציין כי הוראות אלו משתנות מעת לעת. הזכאות לדמי חגים בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות הכללית. הזכאות עומדת על 9 ימי חג, כלומר לתשלום מלא עבור- 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות, כמו כן נקבע כי עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת. כמו כן, עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג וכי כי עובד שעבד ביום חג יהא זכאי לתשלום בגובה התשלום עבור יום חופשה, יש לציין כי הנתונים לעיל משתנים מעת לעת בהתאם לצווי הרחבה ולהסכמים קיבוציים ויש להתעדכן בכל בכל מקרה ספציפי על פי סוג העבודה. ##נטל ההוכחה:## על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, נטל ההוכחה בדבר אי תשלום ימי חג מוטל על העובד, אולם אם העובד הוכיח כי הועסק בתקופה שבגינה הוא זכאי לדמי חגים, נטל ההוכחה על המעביד להוכיח שפרע את חובו ושילם לעובד את דמי החגים להם הוא זכאי , כלומר כל שעל העובד להוכיח הוא כי הוא אכן עבד בחגים. דמי חגים