חגורת בטיחות במשאית ישנה

החלטה הנאשם הנ"ל הועמד לדין על עבירה של נהיגה ללא חגורת בטיחות בניגוד לתקנה 83ב לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"). הנאשם אינו כופר במיוחס לו, אך בפיו טענה מקדמית, לפיה, אין הוא מחוייב בחגורת בטיחות, שכן המדובר במשאית "בת 20 שנה", כלשונו, שבה לא מותקנות חגורות בטיחות. הנאשם אף המציא אישור של חברת "מרצדס", לפיו הרכב בו נהג, נמסר לראשונה ביום 04.08.87 ללא חגורות בטיחות במושבי הרכב, וזאת בהתאם להוראות תקינה דאז. עיון ברשיון הרכב מגלה שהמדובר ברכב מסוג "משא רגיל תא נהג כפול" שנת יצור 1987 (תאריך רישום 04.08.87) שמשקלו הכולל הוא 4,600 ק"ג. טענתו של הנאשם למעשה היא, שמאחר וברכב אין חגורות בטיחות, והמדובר ברכב אשר עובר מבחן שנתי כנדרש, לא היתה לו כל אפשרות לחגור חגורת בטיחות. הנני סבור כי הצדק עם הנאשם. החובה לחגור חגורת בטיחות מעוגנת בתקנה 83ב הנ"ל, אשר מפנה לתקנה 364א לתקנות, שם מפורטים סוגי כלי הרכב המחוייבים בחגורת בטיחות. באותה תקנה (364א) אין זכר לרכב משא כגון זה של הנאשם והמדובר ברכבים מסחריים מסוגים שונים. ביום 07.12.03 פורסם תיקון לתקנות התעבורה, בו הוספה תקנה 14א, אשר החילה את כל החובות או האיסורים החלים לגבי רכבים מסחריים גם על רכבי משא, לפי העניין. רכבו של הנאשם כזכור, הינו רכב משא רגיל תא נהג כפול והאיזכור היחיד בתקנה 364א לרכב מסחרי בעל תא נהג כפול, מתייחס אך ורק לרכבים משנת יצור 1995 ואחריה, ככאלה שלא ירשמו אלא אם כן מותקנות בהן נקודות עיגון וחגורות בטיחות כמצויין בתקנה. יודגש, כי אותה תקנה אינה מדברת על חידוש רישיונו של רכב כאמור, בשונה מתקנות אחרות באותו פרק. רכבו של הנאשם הוא משנת יצור 1987, וגם על פי תקנה 364א ביחד עם תקנה 14א, אינו מחוייב בחגורת בטיחות. לא מיותר לציין, כי רכבו של הנאשם גם לא נכלל בהגדרה הנוספת שבתקנה 83ב המדברת על "כל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות", גם אם הוא לא מוזכר בתקנה 364א. העולה מכל הנ"ל ובהעדר חגורות ברכב הנאשם, כאשר הרכב הנ"ל לא היה מחוייב בעת רישומו בנקודות עיגון וחגורות, לא ניתן לדרוש מהנאשם לחגור חגורת בטיחות ולא ניתן להעמידו לדין על נהיגה ללא חגורת בטיחות, כל עוד לא יהיה שינוי מפורש של החקיקה. בהעדר אמרה מפורשת של דבר חקיקה וכאשר רכבו של הנאשם עובר מבחן שנתי כל שנה, וכשמלכתחילה לא הותקנו ברכב הנ"ל חגורות בטיחות, אני קובע כי העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה, ועל כן אני מבטל את כתב האישום. משפט תעבורהחגורת בטיחותמשאית