חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

פסק דין המערער הורשע בבית-הדין הצבאי לתעבורה במחוז שיפוטי המרכז בעבֵרה של נהיגה במהירות העולה על המותר, בניגוד לסעיף 54(א)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. הוא הורשע בכך שנהג בחריגה של 28 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך. הוטלו עליו בגין עבֵרה זו 20 ימי פסילת רישיונות נהיגה, קנס בסך 350 ש"ח וכן שני חודשי פסילת רישיונות על תנאי. בא-כוחו ערער על חומרת העונש וטען כי ראוי להקל עם מרשו על-ידי ביטול רכיב פסילת הרישיונות בפועל לנוכח מצבו המשפחתי, תפקידיו המחייבים שימוש ברישיון נהיגה ותפקודו הטוב כפי שתואר על-ידי מפקדיו. טרם שמיעת הערעור הודיעו הצדדים כי הגיעו לכלל הסכמה לגבי התוצאה הראויה. במסגרת הסדר הטיעון הסכימו כי עונש הפסילה לריצוי בפועל יקוצר ויעמוד על 14 ימים, וכן כי פסילת הרישיון תסויג כך שהיא לא תחול על כלי רכב ממוגני ירי. עוד סוכם כי יוטל על המערער קנס כספי של 500 ש"ח. הצדדים הבהירו כי נקשרו בהסדר לנוכח עברו הנקי של המערער, לנוכח תפקודו הטוב ולנוכח תפקידו הרגיש. על-פי בקשת הצדדים נערך הדיון שלא בנוכחותם. לא מצאתי טעם לסטות מההסכמה ואני מאשר אותה. חלף עונש פסילת הרישיונות בפועל אשר הוטל על-ידי הערכאה קמא יוטלו על המערער 14 ימי פסילת רישיונות לריצוי בפועל, אשר יסויגו על פי האמור בסעיף 36א לפקודת התעבורה, כך שלא יחולו על כלי רכב ממוגני ירי מסוג "סופה", "זאב" ו"דוד", עת מטפל בהם המערער במסגרת תפקידו כבוחן כלי רכב. הפסילה תחל ביום 1 בדצמבר 2008, עת יפקיד המערער רישיונותיו בסמכות צה"ל. כן מוטל על המערער קנס בסך של 500 ש"ח אשר ינוכו ממשכורתו הצבאית בשלושה תשלומים חודשיים. בעונש הפסילה המותנית אשר הוטל בבית הדין קמא לא יחול כל שינוי. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות