מהירות של 50% מעל המותר

פ ס ק - ד י ן המשיב הורשע בעבירה של נהיגה במהירות של 94 קמ"ש בדרך שבה המהירות המותרת היא 60 קמ"ש, דהיינו 34 קמ"ש מעל המותר. בית הדין קמא הטיל על המשיב 3 חודשי פסילה של רנצ"א על תנאי וקנס 400 ₪. התובע הצבאי הראשי סבור שהעונש קל והיה צורך להטיל על המשיב גם פסילה בפועל. בנסיבות אלה, כאשר הנוהג חורג ממהירות של כ-50% מעל המותר, צריך להטיל עונש ממשי של פסילה בפועל ולו לתקופה קצרה. כך פסקנו בעניינים רבים וכך פסקו בתי המשפט האזרחיים. צריך נסיבות מיוחדות בגינן כדי שלא להטיל את הפסילה בפועל. זו אחת העבירות המנויות בתוספת לפקודה שניתן לפסול את הרישיון לתקופה של 30 ימים על אתר. במקרה זה, המשיב אף לא ידע ולא היה ברור אם הוא היה הנוהג, ולכאורה הוא נשפט על העבירה בשל קיום החזקה של נהיגה רכב על ידי מי שאחראי לו. גם זו נסיבה שהיה צריך להקל בה את העונש. עם זאת, אינני רואה כל הצדקה שלא להטיל עונש של פסילה בפועל ולו לתקופה קצרה וסמלית, וזאת אך מן הטעם שבית דין של ערעור אינו מכביד את היד בפסיקתו בערעור התביעה. לפיכך, אני מוסיף לעונש שהשית בית הדין קמא גם עונש של פסילה לתקופה של 14 ימים. הפסילה תחל בנסיבות העניין ב-25/04/07. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות