נהיגה בכלי רכב צבאי במהירות 117 קמ''ש

פסק דין המערער הורשע, בבית הדין לתעבורה, על פי הודאתו, בעבֵרה של נהיגה במהירות העולה על המותר, לפי תקנה 54(א)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. עניינה של העבֵרה בכך שהמשיב נהג בכלי רכב צבאי במהירות של 117 קמ"ש, בכביש עירוני שבו המהירות המרבית המותרת היא 80 קמ"ש. בית הדין קמא הטיל עליו פסילת רישיונות בפועל בת 45 ימים, פסילה מותנית וכן 500 ש"ח קנס. המערער ערער על הרשעתו ולחילופין על חומרת העונשים. טרם דיון הודיעו הצדדים, בכתב, כי נתגבש ביניהם הסדר טיעון, שבמסגרתו יחזור בו המערער מן הערעור על ההרשעה והצדדים יבקשו לקבל את הערעור על מידת העונש, כך שחלף האמור בגזר דינו של בית הדין קמא יוטלו על המערער 10 ימי פסילה בפועל וכן 800 ש"ח קנס. הצדדים נימקו הסכמתם בנושנות העבֵרה, בעברו התעבורתי הנקי של המערער ובנסיבות אישיות שלו. בשים לב למהות העבֵרה ולהיקפה מצאתי הסכמה זו סבירה ואני רואה לכבדה. הערעור מתקבל, אפוא. חלף פסילת הרישיונות בפועל והקנס שבגזר דינה של הערכאה קמא מוטלים על המערער 10 ימי פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה צבאי ואזרחי, בפועל, תחילת מניינם מיום 17/10/2008, וכן 800 ש"ח קנס. רכיב הפסילה המותנית שבגזר דינו של בית הדין קמא ייוותר בעינו. רכבצבאמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירותרכב צבאי