נהיגה בכלי רכב צבאי במהירות 122 קמ''ש

פסק דין 1. המשיב הורשע, בבית הדין קמא, על פי הודאתו, בעבֵרה של נהיגה במהירות העולה על המותר, לפי תקנה 54(א)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. עניינה של העבֵרה בכך שהמשיב נהג בכלי רכב צבאי במהירות של 122 קמ"ש, בכביש בין עירוני שבו המהירות המרבית המותרת היא 90 קמ"ש. בית הדין קמא הטיל עליו פסילת רישיונות בפועל בת 30 ימים ו-750 ש"ח קנס. 2. התביעה ערערה על קולת העונש. להשקפתה יש להטיל על המשיב גם פסילה מותנית לתקופה ממושכת. 3. טרם דיון הודיעו הצדדים, בכתב, כי נתגבש ביניהם הסדר טיעון, שבמסגרתו ביקשו כי על המשיב תוטל גם פסילת רישיונות מותנית של חודש למשך 20 חודשים. 4. בשים לב למהות העבֵרה ולהיקפה מצאתי הסכמה זו סבירה ואני רואה לכבדה. 5. הערעור מתקבל, אפוא. על המשיב מוטלת פסילה בת חודש של רישיונות הנהיגה הצבאי והאזרחי על תנאי למשך עשרים חודשים שלא יעבור את העבֵרה שבה הורשע או עבֵרה מן המנויות בתוספות הראשונה והשנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש]. יתר רכיבי העונש שהוטלו על המשיב בגזר דינה של הערכאה קמא יעמדו בעינם. רכבצבאמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירותרכב צבאי