נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

פסק דין הורשע על ידי בית-הדין הצבאי לתעבורה במחוז שיפוטי המרכז בעבֵרה של נהיגה במהירות העולה על המותר, בניגוד לתקנה 54(א)(1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. המשיב הורשע בכך שנהג במהירות אשר חרגה ב-44 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך שבה נהג. בית-הדין קמא הנכבד גזר למשיב קנס בסך 350 ש"ח וכן שני חודשי פסילת רישיונות על תנאי לשנתיים. עונש זה הוטל בהתחשב בזמן שחלף מאז ביצוע העבֵרה (למעלה משנתיים), בעברו הנקי של המשיב ובנסיבותיו המיוחדות של האירוע (העובדה שאירע במהלך נסיעה מבצעית אשר נועדה לטפל בחפץ שנחשד כמטען- חבלה). על קולת העונש ערערה התביעה הצבאית. במסגרת ערעורה קבלה התביעה על כך שבית-הדין קמא "[]סטה מהוראת סעיף 412 ד' לחש"ץ ודן בעניינו של המשיב מבלי לקיים דיון בנוכחות הצדדים, חרף בקשת התביעה בעניין" (הדגשה הוסרה). כן טענה התביעה כי בית-הדין קמא שגה עת נמנע מהטיל עונש פסילת רישיון לריצוי בפועל לנוכח מידת הסטייה מהמהירות המותרת, שבה הורשע המשיב. טרם שנערך דיון בערעור התביעה, הודיעוני הצדדים בכתב כי באו לכלל הסכמה ביחס לתוצאות הערעור בהתחשב בנימוקים שונים (חלוף הזמן מאז ביצוע העבֵרה והשיהוי בהגשת האישום; עברו הנקי של המשיב; העובדה כי הוא משרת בתפקיד מבצעי המחייב זמינות גבוהה; וטענתו של המשיב בדבר הרקע לביצוע העבֵרה כמפורט לעיל). מצאתי כי הסכמת הצדדים ראויה לכיבוד בהתחשב בנימוקיהם, המפורטים לעיל. לפיכך אני מורה שלעונשים שהוטלו על ידי הערכאה קמא יתווספו 20 ימי פסילת רישיונות נהיגה, אשר ירוצו מיום 2/10/2008. במועד זה יפקיד המשיב את רישיונו במשרדי סמכות רישוי צה"ל. על-פי בקשת הצדדים, נערך הדיון בערעור זה שלא בנוכחותם. צבאמשפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות