נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

פסק דין 1. המערער הורשע, בבית הדין קמא, על פי הודאתו, בעבֵרה של נהיגה במהירות בלתי סבירה, לפי תקנה 51 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. עניינה של העבֵרה בכך שהמערער נהג בעקומה במהירות גבוהה מדי, איבד את השליטה על הרכב, פגע במעקה בטיחות ובסופו של דבר התהפך הרכב על צדו. המערער נפגע באורח קל ולמכונית נגרם נזק. בית הדין קמא הטיל עליו פסילת רישיונות בפועל בת שלושה חודשים, בניכוי 10 ימי התליית הרישיון הצבאי, פסילה מותנית, קנס של 400 ש"ח ופיצויים לצבא של 300 ש"ח. 2. המערער ערער על חומרת העונשים. 3. טרם דיון הודיעו הצדדים, בכתב, כי נתגבש ביניהם הסדר טיעון, שבמסגרתו יבקשו לקבל את הערעור, כך שחלף הפסילה בפועל שהטיל בית הדין קמא יוטלו על המערער חודש וחצי פסילה בפועל, בניכוי תקופת ההתליה. 4. הצדדים נימקו הסכמתם במידת רשלנותו המתונה של המערער, בעברו התעבורתי הנקי של המערער ובנסיבות אישיות שלו. 5. בשים לב למהות העבֵרה ולהיקפה מצאתי הסכמה זו סבירה ואני רואה לכבדה. 6. הערעור מתקבל, אפוא. חלף פסילת הרישיונות בפועל שבגזר דינה של הערכאה קמא מוטלים על המערער חודש וחצי פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה צבאי ואזרחי, בפועל, בניכוי עשרה ימי התליית הרישיון הצבאי. תחילת מניין הפסילה מיום 25/9/2008. יתר רכיבי העונש שבגזר דינו של בית הדין קמא ייוותרו בעינם. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות