נהיגה ברכב צבאי בכביש שאינו סלול

פ ס ק - ד י ן המערער הורשע בכך שביום 28/8/2007 נהג ברכב צבאי בכביש שאינו סלול, נכנס אל עקומה נתקל בחריץ באדמה ואז איבד שליטה על הרכב. כתוצאה מכך נגרמו נזקים לרכב ופגיעות קלות ליושביו. בערכאה קמא נקשר המערער בהסדר טיעון שבמסגרתו התבקש בית-הדין להטיל קנס בסך 300 ש"ח, וכן להטיל עונש של פסילת רישיונות נהיגה על תנאי. במסגרת הסדר הטיעון הטיל בית-הדין קמא את העונש הכספי המבוקש, וכן שלושה חודשי פסילת רישיונות נהיגה על תנאי למשך שלוש שנים. המערער, המשרת כמדריך נהיגה ואשר עברו התעבורתי נקי קובל על תקופת התנאי הארוכה. התובע המלומד בהגינות הראויה לציון, לא התנגד לקבלת הערעור. בנסיבות אלה, אני מורה כי עונש פסילת רישיונות הנהיגה אשר הוטל יהיה מותנה למשך שנתיים ולא למשך שלוש שנים כפי שקבע בית דין קמא. הקנס הכספי יישאר בעינו. רכבצבאמשפט תעבורהכבישרכב צבאי