עקיפה תוך חציית קו הפרדה - הקלה בעונש

פסק דין המערער הורשע שלא בנוכחותו בעבירה של עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף בסיכון נסיעתו של אדם אחר (תקנה 47(ד) לתקנות התעבורה). בימ"ש קמא גזר על המערער קנס בסך 1,500 ₪, פסילה בפועל למשך 3 חודשים ופסילה על תנאי. בערעור בכתב עמד הסנגור על שורה של נימוקים אשר בכוחם להביא להקלה משמעותית בעונשים אלה. בפתח הדיון היום הודיעוני הצדדים כי הגיעו להסכמה לפיה יתקבל ערעור הסנגוריה כך שחלף העונש האמור יוטלו על המערער עונשים קלים יותר כפי שיפורטו בהמשך. משהגעתי למסקנה כי הסכמת הצדדים סבירה בנסיבות, אין לי אלא לאמצה ולקבל את ערעור הסנגוריה כך שעונשו של המערער יועמד על: א. פסילת רישיון נהיגה למשך 30 יום, אשר תחפוף את תקופת הפסילה המנהלית שכבר הסתיימה. ב. קנס בסך 1,000 ₪, שיקוזז מההפקדה אותה הפקיד המערער בקבלה מס' 45-92-02250-5. ג. פסילת רישיון על תנאי של חודשיים למשך שנה מהיום והתנאי הוא שהמערער לא יעבור עבירה בה הורשע או עבירה דומה. משפט תעבורהחציית קו הפרדה / שטח הפרדהעקיפה