ערעור על הפקדת רישיון

פסק דין 1. המערער הורשע ב-29.1.07 על פי הודאתו במספר עבירות, על פי כמה כתבי אישום בפני כב' השופט פולוק מבית משפט השלום לתעבורה בקרית גת בתיק ת/11606/05. 2. המערער נדון, בין השאר, לעונש של פסילה למשך חודש ימים. ב"כ המערער, עו"ד חודורוב, טען כי - "לאחר גזר הדין, הוברר כי המערער הפקיד את רשיונו קודם לכן, עפ"י גז"ד שבוטל בתיק מס' 42959/06 דוח מס' 27101719956 של בימ"ש בתל אביב למשך חודש ימים לפני ביטול פסה"ד שם וצירוף התיק בקרית גת". עוד מוסיף עו"ד חודורוב - "עקב זאת הגיש המערער בקשה לחישוב בפסילה ולקיזוז הפסילה שכבר ריצה". 3. הבקשה הנזכרת בסעיף 2 הוגשה לכב' השופט פולוק ב-5.2.07, אולם רק בתאריך 12.12.07, דהיינו אחרי עשרה חודשים כב' השופט פולוק נתן החלטה בבקשה שזו לשונה: "על הנאשם להפקיד רשיון נהיגה במזכירות בית המשפט בהתאם לתק' 557 לת"ת. הבקשה נדחת".(ההדגשה שלי י.פ.) 4. לא ברור מדוע כב' השופט פולוק לא טרח לנמק את ההחלטה ומדוע היה צריך לעכב את ההחלטה במשך עשרה חודשים. 5. אזרח המגיש בקשה , פשוטה בתכלית, זכאי לקבל החלטה תוך יומיים שלושה ולא אחרי 10 חודשים, ועל ההחלטה להיות מנומקת. 6. ב"כ המשיבה, עו"ד סיגל, בהגינותו, בדק את טענות עו"ד חודורוב והסכים לקבל הערעור. 7. אי לזאת אני מחליט לקבל את הערעור, לבטל את ההחלטה ולקבוע כי הפסילה שנפסקה על ידי בית המשפט רוצתה ויש להחזיר למערער את רישיון הנהיגה, אם הופקד בבית המשפט. יתר ההוראות שבגזר הדין ישארו בעינן. משפט תעבורההפקדת רישיוןערעור