תאונת מלגזה בצבא

פ ס ק - ד י ן ערעור על פסק-דינו של בית-הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט ח"א, שניתן ביום 6/4/06 בתיק חא 4/06/31. המערער הורשע, על-פי הודאתו, בעבירה של אי-קיום חובתו של עובר דרך בניגוד לסעיף 21 (ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, בכך שבעת העמסת מכולה על מלגזה, לא שת לבו לכך שבמכולה שהה חייל, וגרם לחבלה לחייל בעת שנעץ את זרועות המלגזה לתוך המכולה. דינו של המערער נגזר בבית הדין קמא לפסילת רנצ"א בפועל לתקופה של שלושה חודשים ולפסילת רנצ"א מותנית לתקופה זהה. המערער מלין כנגד חומרת עונש פסילת הרנצ"א בפועל. הוא שוחרר מצה"ל לפני כשלושה חודשים והשתלב בעבודה כנהג שליחויות בחברת יו. פי. אס. . לטענתו, פסילה של רישיון הנהיגה לתקופה של שלושה חודשים מהווה פגיעה חמורה ביכולתו להשתלב בשוק העבודה האזרחי ולהתפרנס. התביעה הצבאית סבורה כי לא נפל פגם בשיקולי הענישה של בית-הדין קמא, וכי אין מקום להקלה בעונשו של המערער. רשלנותו של המערער, בעת התמרונים להעמסת המכולה על המלגזה, הנה חמורה, שכן הלה לא בחן היטב את המכולה בטרם נעץ בה את זרועות המלגזה. רשלנות זו גרמה לחבלה לחייל שנמצא בתוך המכולה, ואך בנס לא נסתיים האירוע בתוצאה קשה יותר. רשלנות זו מחייבת הטלת עונש ממשי ומרתיע, בדרך של פסילת רנצ"א בפועל ופסילת רנצ"א מותנית, ולא נפל פגם בשיקולי הענישה של בית-הדין קמא. עם זאת, בהתחשב בכך שהסיכון שהמערער יצר היווה בעיקרו סיכון של בטיחות בעבודה ולא סיכון תעבורתי טיפוסי, ובעובדה שפסילה ממושכת מלהחזיק רישיון נהיגה עלולה לפגוע באורח משמעותי בהשתלבותו של המערער בשוק העבודה האזרחי לאחר ששוחרר לאחרונה משירות סדיר וקבע, שכן הלה נתקבל לאחרונה כעובד בחברת משלוחים, אצמצם - לפנים משורת הדין - את תקופת פסילת הרנצ"א בפועל, וזו תועמד על חודש וחצי, חלף שלושת החודשים שהוטלו בגזר-הדין. הפסילה המותנית תיוותר על כנה. צבאציוד מכני הנדסי (צמ"ה)שירות צבאימלגזה