אי מתן זכות קדימה בצומת - בית דין צבאי

פ ס ק - ד י ן כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי מתן זכות קדימה בצומת, בניגוד להוראות תקנה 64 (ג) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961, בצירוף עם סעיף 38 (2) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961. כאמור בכתב האישום, התקרב המערער לצומת לא האט נכנס לצומת עם רכבו והתנגש ברכב אזרחי. כתוצאה מהתאונה נגרמו לרכב הצבאי בו נהג, נזקים בשיעור 19,721 ₪. המשיב הורשע בבית הדין קמא, על פי הודאתו והוטלו עליו רכיבי ענישה אלו: שלושה (3) חודשי שלילת רנצ"א מותנים, למשך שנתיים, לבל יעבור את העבירה בה הורשע, או אי-ציות לתמרורים ב-36 או ב-37 בנסיבות בהן ייגרם נזק לרכוש או חבלה לאדם; וכן קנס בסך 500 ₪. לאחר הגשת הערעור, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו, יצטרף למרכיבי העונש שהושת על המשיב בבית הדין קמא, עונש של פסילת רנצ"א בפועל למשך חודש (1), אשר ריצויו יחל ביום 9/05/05, יתר מרכיבי העונש יוותרו בעינם. לאחר שמצאתי את הסדר הטיעון ראוי, אני מחליט לתת לו תוקף של פסק - דין. צבאמשפט תעבורהזכות קדימהצומת