התעסקות עם דיבורית בזמן נהיגה

פ ס ק - ד י ן המשיב הורשע על פי הודאתו בעבירה של אי קיום חובתו של עובר דרך בניגוד לתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה. על פי עובדות כתב האישום נהג המשיב בחוסר זהירות בכך שבעת שנהג במהירות של 110 קמ"ש החזיק את ההגה ביד אחת בעוד שידו השנייה התעסקה במשך כ- 6 שניות עם הדיבורית. כתוצאה מכך איבד המשיב את השליטה ברכב, סטה לצד שמאל והתנגש חזיתית בגדר ההפרדה. כתוצאה מתאונת הדרכים נגרם לרכב הצבאי נזק בסך כ- 51,000 ש"ח . באי כוח הצדדים הגיעו להסדר דיוני בהתחשב בשני נתונים: א. רישונו של המערער הותלה למשך 30 יום וכן נמנע ממנו לנהוג ברכב צבאי עקב התלייה פיקודית למשך חמישה חודשים נוספים. ב. מאז מעורבותו בתאונה לא עבר המשיב עבירות תעבורה נוספות. על פי ההסדר יישלל רנצ"א של המשיב למשך חודשיים כאשר מהשלילה של הרנ"צ ינוכו תקופות ההתלייה של רנ"צ, כך שישלל רק רנ"א של המשיב למשך חודשיים. כמו כן יווסף רכיב נוסף של פסילה על תנאי של רנצ"א של חודשיים למשך שנתיים והתנאי שהמשיב לא יעבור בתקופה זו עבירות מהתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה. אני מאמץ את ההסדר ונותן לו תוקף של פסק דין. משפט תעבורהדיבור בטלפון בזמן נהיגה