זיכוי עקב אי התייצבות עדי התביעה

פ ס ק - ד י ן כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות לתמרורים, לפי סעיף 22 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. המשיב כפר בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום וזוכה מחוסר ראיות, עקב אי התייצבות עדי התביעה, לישיבת ההוכחות הראשונה בעניינו. כנגד זיכוי זה הגיש המערער ערעור ובו הוא גורס כי לפי ההלכה הפסוקה, אין די באי הגעתם של עדי תביעה בכדי לזכות נאשם וזאת אף אם עסקינן בטעות מנהלית. לאחר הגשת הערעור הגיעו הצדדים להסדר טיעון, על-פיו, יבוטל זיכויו של המשיב ועניינו יוחזר לדיון בבית הדין קמא. לאחר שעיינתי בפרטי התיק, הנני מאשר את הסדר הטיעון, כך שהתיק יושב לערכאה קמא לשם קביעת דיון בעניינו של המשיב. אי התייצבות לדיון