מה העונש על נסיעה באור אדום ? | עו"ד רונן פרידמן

להלן דוגמאות של עבירות נסיעה באור אדום והעונש שהנהגים קיבלו: (1) ##העבירה## בתת"ע 2049-11-17 בית המשפט הרשיע את הנאשם (לאחר הודעתו) בגין עבירה של אי ציות לרמזור אדום (5 שניות אחרי תחילת אדום). ##העונש## בית המשפט פסק כי מדובר בנהג ותיק. ולא מצא על אף שמדובר ב- 5 שניות אחרי אדום להטיל פסילה על תנאי. בית המשפט דן את הנאשם לקנס של 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר. (2) ##העבירה## בתת"ע 4983-04-17 הנאשם הודה והורשע בכך שנהג במשאית בפסילה ולא ציית לאור אדום שדלק ברמזור בכיוון נסיעתו, בכך שלא עצר את הרכב ונכנס לצומת בניגוד לאור האדום, לאחר שחלפו 5 שניות או יותר אחרי הופעת האור האדום. בכך עבר הנאשם עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה. ##העונש## בית המשפט גזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1. תשלום קנס בסך 1,000 ₪, אשר ישולם ב- 4 תשלומים. 2. פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 יום. בית המשפט פסק כי הנאשם יפקיד רישיונו או אישור משרד הרישוי על העדר רישיון, במזכירות בית המשפט לאלתר. 3. פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים. (3) ##העבירה## בת"ד 2119-07-17 הנאשם הודה בעובדות שבכתב האישום, ולפיכך בית המשפט הרשיע אותו בעבירות של אי ציות לאור אדום ברמזור, לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, נהיגה בקלות ראש, לפי סעיפים 62 (2) + 38 (2) לפקודת התעבורה ועבירה של התנהגות שגרמה נזק לרכוש או לגוף, לפי תקנה 21 (ב)(2) לתקנות התעבורה. ##העונש## בהתחשב במכלול הנסיבות, בית המשפט סטה מעונש החובה במקרה דנן וגזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1. קנס בסך 1,500 ש"ח ב – 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. 2. פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של חודשיים על תנאי למשך שנתיים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה שגרמה תאונת דרכים. (4) ##העבירה## ברע"פ 2564/12, נגרמה תאונת דרכים כתוצאה מאי ציות לרמזור אדום, ונגרמו בה חבלות של ממש. ##העונש## נגזרו על הנאשם 3 חודשי מאסר ו – 40 חודשי פסילה. (5) ##העבירה## בת"ד 7198-03-17 הנאשם הורשע בכניסה לצומת בניגוד לאור אדום שדלק ברמזור בכיוון נסיעתו וגרימת תאונת דרכים. ##העונש## בית המשפט גזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1. 5 חודשי פסילת רישיון נהיגה שיצטברו לכל פסילה אחרת אותה מרצה הנאשם. 2. קנס בסך 2500 ₪ לתשלום ב- 4 תשלומים שווים. (נקבע כי באחריות הנאשם לסור למזכירות בימ"ש לתעבורה לקבל שוברים לתשלום הקנס). ##מהי הגישה הכללית של בית המשפט לעבירות תעבורה ?## מדיניות הענישה וטווח הענישה חייב להביא בחשבון את חומרת הרשלנות של המעורבים כולם , חומרת הפציעות שנגרמו בתאונה והשלכותיהן על חיי הנפגעים (רע"פ 7257/12 גדעון סנדרוביץ נ' מדינת ישראל). ברף העליון של טווח הענישה, לגבי חבלות של ממש אשר בהן תוצאות התאונה היו חמורות וקשות, נמצאים גזרי דין אשר בהם השית בית המשפט עונש מאסר בפועל בצרוף לפסילה ארוכת שנים לעומת הרף התחתון של הענישה בו נגזרו עבודות שירות ופסילה קצרה משיקולים שונים. לעניין מתחם הענישה ראו: ברע"פ 5764/05 ורד בן זויה נ' מדינת ישראל , רע"פ 1583/14 יאיר שמיר נ' מדינת ישראל, עפ"ת 27014-01-14 מדינת ישראל נ' מיכאלוב, עפ"ת 24519-02-15 [ מחוזי ת"א] מוטולה נ' מדינת ישראל, עפ"ת 15665-07-14 מרדכי לב נ' מדינת ישראל, עפ"ת 36980-03-15 ירמי נ' מדינת ישראל. תיקון 113 מאפשר סטייה ממתחם הענישה ככל שסיכויי השיקום גבוהים ואי חריגה מהמתחם תוביל לסיכולם. בהתאם לסעיף 40ד ל חוק העונשין נדרש בית המשפט למצוא כי הנאשם השתקם או כי "יש סיכוי של ממש שישתקם". ##להלן דוגמא להחלטה בנושא אי ציות לאור אדום ברמזור:## בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בע"פ 70073/04 (מפי כב' השופט חאלד כבוב). 2. המבקש הורשע בבית-המשפט לתעבורה בתל-אביב-יפו (מפי כב' השופט ש' איזקסון) בעבירה של אי-ציות לאור אדום ברמזור לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובעבירה של נהיגה בקלות ראש לפי סעיפים 62(2) ו-38(2) לפקודת התעבורה. ההרשעה נסבה על התנגשות בין ריכבו של המבקש לבין רכב אחר, אשר אירעה בצומת בשעה 01:00 בלילה לערך. המבקש נהג בכביש בן ארבעה נתיבי נסיעה, מקום שהשניים השמאליים מיועדים לפנייה שמאלה והשניים הימניים מיועדים לנסיעה ישר. בכיוון הנסיעה של המבקש ולפניו ניצבו שני רמזורים זה לצד זה: השמאלי מיועד לפנייה שמאלה והימני מיועד לנסיעה ישר. תמרור ההוריה שעל הרמזור לכיוון שמאל - דלק. תמרור ההוריה שעל הרמזור לנסיעה ישר היה כבוי. המבקש, אשר פניו היו מיועדות לפנות שמאלה, המתין בצומת - לפני קו העצירה - בנתיב הימני מבין שני הנתיבים לפנייה שמאלה. כאשר האור ברמזור לנסיעה ישר הפך ירוק, והאור ברמזור לנסיעה שמאלה היה אדום, פנה המבקש בשגגה שמאלה והתנגש ברכב שהגיע מולו. דהיינו: ברמזור לפנייה שמאלה הופיע אור אדום וברמזור לנסיעה ישר הופיע אור ירוק, והמבקש פתח בנסיעה שמאלה, חרף האור האדום. נזכיר, כי תמרור ההוריה שעל הרמזור לנסיעה ישר היה כבוי. כתוצאה מנסיעתו של המבקש באור האדום התנגש ריכבו עם רכב אשר נסע, כדין, בנתיב הנגדי בצומת. כתוצאה מכך נחבלו בגופם המבקש ונוסעת נוספת ושני כלי-הרכב המעורבים בתאונה ניזוקו. בית-המשפט לתעבורה מצא, כאמור, כי המבקש אחראי לתאונה והרשיעו בעבירות שיוחסו לו. על המבקש נגזרו פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים; תשלום קנס בסך 1,200 ש"ח וכן פסילה על-תנאי מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודשיים למשך שנתיים. 3. המבקש ערער על ההרשעה ועל גזר-הדין לפני בית-המשפט המחוזי אך ערעורו נדחה. 4. בבקשה שלפניי שב המבקש וחוזר על טענות שטען לפני בית-משפט קמא. ראשית, טען, משחץ ההכוונה שעל הרמזור לכיוון הנסיעה ישר - הרמזור אשר ניצב מול המבקש - לא פעל, רשאי היה המבקש להסתמך על ההוראה המתירה תנועה לכל הכיוונים במקרים כאלה (הוראת תמרור ה-3 ללוח התמרורים). כך, רשאי היה המבקש לפנות שמאלה עם הופעת האור הירוק ברמזור האמור. שנית, נטען כי עסקינן ברמזור המתיר פנייה לכל הכיוונים וברמזור נוסף המתיר פנייה שמאלה בלבד, ומכאן כי למעשה המדובר בסתירה בין הוראותיהם של שני תמרורים. נהג המוטעה בתום לב ממחדלה של הרשות בתיפעול מערכת הרמזורים ראוי כי לא יישא באחריות פלילית בשל כך. דהיינו, גם אם המבקש לא ציית לרמזור האדום, הוא עשה כן הואיל והוטעה בתום לב, ולכן אין התנהגותו מגיעה כדי "קלות ראש". לבסוף, נטען כי יש להקל בעונשו של המבקש נוכח ההטעיה האמורה, נוכח עברו החיובי ונוכח נסיבותיו האישיות. 5. דין הבקשה דחייה, שכן אין היא מעלה שאלה משפטית או אחרת בעלת חשיבות כללית החורגת מעניינו הספציפי של המבקש והמצדיקה מתן רשות ערעור: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו (3) 123; רע"פ 9629/04 אמסלו נ' מדינת ישראל (לא פורסם). 6. גם לגופו של עניין לא שוכנעתי כי פסק-דינו של בית-משפט קמא מצדיק את התערבותנו. כפי שציין בית-המשפט לתעבורה, לו היה מוצב בצומת רמזור אחד בלבד המכוון את התנועה הן שמאלה הן ישר, ותמרור ההוריה שעליו אינו פועל - כי-אז רשאי היה המבקש להסיק, בהידלק האור הירוק, כי רשאי הוא לנסוע ישר, ימינה או שמאלה. ואולם, בצומת ניצבו שני רמזורים והמבקש התעלם, למעשה, מן הרמזור המפנה את התנועה שמאלה. וכפי שציין בית-המשפט לתעבורה: בזאת באה לידי ביטוי רשלנותו של הנאשם, שלא הבחין בקיומו או שהתעלם מקיומו של רמזור נוסף בצומת, שהמופע שלו מכוון את התנועה שמאלה. קיומו של רמזור זה צריך היה ללמד את הנאשם, שאין הוא רשאי לפנות שמאלה, לרחוב בן גוריון, בלתי אם ברמזור זה יידלק האור הירוק. 7. אכן, חובתן של הרשויות לדאוג לתקינותם של תמרורים ושל רמזורים בדרכים חובה שבדיני נפשות היא. עם זאת, כפי שקבע בית-משפט קמא: העובדה שהיתה תקלה באותה מערכת רמזורים, כאשר הרמזור הראשי לא פעל, והכוונה לאותו רמזור שאמור לכוון את הנוהגים ישר, אין בה כדי להצדיק זיכויו של המערער מהעבירה שבצידה קלות ראש לא מבוטלת, חוסר זהירות שלמרבה המזל לא גרמו לתוצאות קשות יותר. לפיכך, בדין קבע בית-משפט קמא כי קבלת טענותיו של המבקש יש בה "משום מתן הכשר, מצד בית המשפט דווקא, לנהוג בחוסר זהירות, תוך התעלמות מהאור ברמזור שמוצב בפני הנוהג ברכב, ותוך יצירת סיכון לא מבוטל לשאר הנוהגים בכביש באותה צומת". אי-תקינותו של תמרור ההוריה אין בה כדי לאיין את העובדה שהמבקש נהג שלא כדין, ככל הנראה עקב חוסר תשומת לב מספקת, תשומת לב ממנה נובע ההבדל, לעתים, בין חיים למוות. עוד אציין, כי מקובלת עליי גם תשובתו של בית-משפט קמא לטענת המבקש לפיה המדובר בסתירה בין רמזורים. 8. הבקשה למתן רשות לערער נדחית, ועימה נדחית ממילא גם הבקשה לעיכוב ביצועו של גזר-הדין. המבקש יפקיד את רישיון הנהיגה שלו במזכירות בית-המשפט לתעבורה בתל-אביב-יפו עד ליום 23.1.05 בשעה 11:00, כפי שקבע בית-המשפט המחוזי, וכן ישלם את הקנס אשר הושת עליו אם עדיין לא עשה כן. משפט תעבורהשאלות משפטיותנסיעה באור אדום