אי קיום חובתו של עובר דרך - תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה

פ ס ק - ד י ן 1. המשיב הורשע על פי הודאתו בבית הדין הצבאי בעבירה של אי קיום חובתו של עובר דרך, עבירה על תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה. בית הדין גזר על המשיב את העונשים הבאים: א. 45 ימי שלילת רנצ"א על תנאי למשך שנתיים. ב.קנס בסך 400 ש"ח . ג. פיצוי בסך 800 ש"ח . ערעור המערער מופנה כלפי קולת העונש משום שבית הדין לא הטיל על המשיב עונש פסילה בפועל לתקופה משמעותית. 2. בא כוח המשיב טען שאין למצות את הדין עם מרשו מאחר והוא נוהג 10 שנים כשלחובתו עבירות תעבורה ספורות וכן כי מדובר בקצין אחראי וחיובי. בא כוח המשיב הוסיף כי המשיב יסכים שיושת עליו עונש של פסילה בפועל למשך 45 יום, כי רכיב הפסילה על תנאי יועמד על 4 חודשים ויתר רכיבי גזר הדין יוותרו על כנם. 3. בא כוח המערער הגיב על הצעה זו באומרו כי הוא משאיר את העניין לשיקול דעתו של בית הדין. 4. לאחר ששמעתי את טענות באי כוח הצדדים נראה לי כי יש לקבל את הצעתו של בא כוח המשיב שלפיו יווסף רכיב ענישה נוסף של פסילת רנצ"א למשך 45 יום, כאשר 15 יום, שבהם ניטל רשיונו הצבאי של המשיב ינוכו מתקופת הפסילה של רנ"צ. כמו כן, יתוקן רכיב הפסילה על תנאי של רנצ"א ויעמוד על 4 חודשים למשך שנתיים והתנאי שבתקופה זו המשיב לא יעבור על עבירה מהתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה. יתר רכיבי גזר הדין יוותרו על כנם. עונש הפסילה בפועל יחל ביום 8.5.05 משפט תעבורהעוברי דרךתקנות התעבורה