נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

פ ס ק - ד י ן כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה במהירות העולה על המותר בדרך, בניגוד לתקנה 54 (א)(1) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. המערער נהג במהירות של 86 קמ"ש בעוד שהמהירות המותרת היא 50 קמ"ש. בית הדין קמא הרשיע את המשיב, שלא בפניו, וזאת בהתאם לסעיף 412 ה' לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955. על המשיב נגזרו העונשים הללו: שישים (60) ימי פסילת רשיון נהיגה צבאי ואזרחי, מותנים, למשך שנתיים, לבל יעבור את העבירה בה הורשע או עבירות לפי התוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה, התשכ"א- 1961; וכן קנס בסך 600 ₪. לאחר הגשת הערעור, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו, יצטרף למרכיבי העונש שהושתו על המשיב בבית הדין קמא, עונש של פסילת רנצ"א בפועל למשך חודש (1), אשר ריצויו יחל ביום 9/05/05, יתר מרכיבי העונש יוותרו בעינם. לאחר שמצאתי את הסדר הטיעון ראוי, אני מחליט לתת לו תוקף של פסק - דין. משפט תעבורהמהירות מופרזת / דו"ח מהירות