בית דין צבאי לתעבורה - הסדר טיעון

להלן דוגמא של פסק דין בית דין צבאי לתעבורה המאשר הסדר טיעון: פ ס ק - ד י ן כנגד המערער הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי קיום חובתו של עובר דרך, לפי סעיף 21(ב)(2) לתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961. המערער הורשע על פי הודאתו אולם טען כי ביצע את העבירה כדי למנוע סיכון גדול אף יותר. בית הדין קמא קבע כי המערער הפעיל שיקול דעת מוטעה וגזר עליו את רכיבי הענישה הבאים: שישה (6) חודשי פסילת רישיון נהיגה אזרחי בפועל; ארבעה (4) חודשי פסילת רישיון נהיגה צבאי בפועל (אשר ירוצו בחופף לעונש פסילת הרישיון האזרחי); שלושה (3) חודשי פסילת רנצ"א המותנים למשך שלוש (3) שנים; וכן קנס בסך אלף (1,000) ₪. בהודעת הערעור קבל המערער כנגד חומרת העונש וטען כי הנסיבות- ביניהן הנזק המזערי שנגרם לרכב וכן תפקידו של המערער המחייב ניידות- אינן מצדיקות השתת עונש כה מכביד. כך ביקש המערער לקצר במידה ניכרת את עונשי הפסילה בפועל שהוטלו עליו וכן ביקש להפחית בגובה הקנס. לאחר הגשת הערעור הגיעו הצדדים להסדר טיעון, על-פיו, יופחת עונש הפסילה בפועל של רישיון הנהיגה האזרחי לארבעה (4) חודשים; עונש הפסילה על-תנאי יופחת אף הוא ויעמוד על חודשיים (2) למשך שנתיים (2) וכן, רכיב הקנס יופחת ל- 500 ₪; עונש פסילת הרישיון הצבאי יוותר בעינו. לאחר שעיינתי בפרטי הסדר הטיעון, הנני מוצא אותו ראוי ובוחר ליתן לו תוקף של פסק דין. משפט פליליצבאמשפט תעבורההסדר טיעון (עסקת טיעון)