אי התייצבות למשפט בבית הדין הצבאי לתעבורה

פסק דין המערער הורשע בבית-הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט דרום בתיק דר/66/03, בעבירה לפי תקנה 26 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, בשילוב סעיף 38(2) לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961. הרשעתו של המערער ניתנה בהיעדרו, מחמת אי התייצבותו למשפט, והושתו עליו העונשים הבאים: תשעה חודשי פסילה בפועל מלהחזיק רנצ"א, שלושה חודשי פסילה על תנאי מלהחזיק רנצ"א למשך שלוש שנים וקנס בסך 3000 ₪. כעולה מעובדות כתב-האישום, בעת שנהג המערער בתאריך 16/07/03 באישון הלילה בכביש 40 מדרום לצומת פלוגות, נרדם הלה במהלך הנהיגה, וגרם להתהפכות הרכב שבו נסעו מפקדו ואזרח. משלא התייצב המערער למשפטו, למרות שהוזמן כדין, הורשע בעבירות האמורות ודינו נגזר לעונשים הנ"ל. בקשה שהגיש המערער לבית-הדין קמא לביטול הכרעת- הדין שניתנה בהיעדרו נדחתה ביום 16/10/05. הודעת הערעור שהגיש המערער הופנתה הן כנגד הכרעת-הדין והן בעניין חומרת העונש, ואולם במהלך שמיעת הטיעונים בערעור, חזר בו המערער מהערעור על הכרעת-הדין, ומיקד את טיעוניו אך בעניין גזר-הדין. בא-כוח המערער מבקש מבית-הדין להקל בדינו של המערער ברכיבי הפסילה בפועל והקנס. כמו-כן, ביקש להחריג את הפסילה בפועל, או חלקה, באופן שלא תחול על קטנוע או אופנוע עד 50 סמ"ק, זאת נוכח העובדה שהמערער הנו סטודנט העובד לפרנסתו בשליחויות על קטנוע. בא-כוח המשיב טוען, כי אין מקום להתערבותו של בית-דין זה בעונש הפסילה שהוטל על המערער, זאת נוכח חומרת העבירה ונסיבותיה. עם זאת, הסכים כי בית-הדין יתחשב במערער ברכיב הקנס. לא למותר לציין, כי העבירה ונסיבותיה חמורות, ואך בנס לא הסתיימה התאונה בתוצאות קשות יותר. עונש הפסילה בפועל שהוטל על המערער הולם את חומרת הנסיבות ויש בו מסר הרתעתי ראוי - אינדיווידואלי וכללי. עם זאת, בהתחשב בעובדה שהמערער הנו סטודנט המתפרנס מנהיגה בקטנוע, ושהעבירה הנדונה שבה נכשל ארעה לפני כשלוש שנים בנסיעה מנהלתית לאחר אימון מבצעי, אחריג את הפסילה בפועל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך תשעה חודשים, כך שתחולתה על נהיגת קטנוע או אופנוע עד 50 סמ"ק תצומצם לתקופה של שלושה חודשים בלבד. תקופת פסילתו של המערער מלהחזיק רישיון נהיגה לרכב תיוותר על כנה. תקופות הפסילה בפועל, הן של רישיון הנהיגה ברכב והן של רישיון הנהיגה בקטנוע, תימננה מיום הפקדת רישיון הנהיגה של המערער במזכירות בית-הדין - 9/10/05. באשר לרכיב העונשי הכספי - הואיל והמערער הנו סטודנט והיות שהתביעה הצבאית הסכימה כי יש מקום להפחית משיעורו, יעמוד הקנס על 1000 ₪ וישולם בארבעה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 10/12/05. צבאמשפט תעבורה