בית הדין הצבאי לתעבורה מחוז שיפוט מטכ''ל

פסק דין המשיב נתן את הדין לפני בית-הדין הצבאי לתעבורה במחוז שיפוטי מטכ"ל בגין עבֵרה של נהיגה במהירות העולה על המותר, בכך שנהג במהירות 119 קמ"ש בדרך בין עירונית, דהיינו בחריגה של 39 קמ"ש מהמהירות המותרת. הוטלו עליו 10 ימי פסילת רישיונות נהיגה, פסילת רישיונות על תנאי וקנס בסך 400 ש"ח. התביעה הצבאית הראשית ערערה על קולת העונש אשר הוטל על המשיב, ועתרה, בפרט, להחמרת עונש פסילת הרישיונות בפועל ולהחמרת "כלל תמהיל הענישה אשר הוטל על המשיב". בערעורה טענה התביעה כי בית-הדין קמא שגה עת סטה מהלכתו של בית-הדין הצבאי לערעורים, שלפיה יש להטיל עונשים חמורים בגין עבֵרות שעניינן חריגה רבתי מהמהירות המותרת. טרם שמיעת הערעור הודיעוני הצדדים כי נדברו ביניהם והתקשרו בהסדר טיעון ביחס לתוצאתו של הערעור. הוצע כי יוחמר מעט עונש פסילת הרישיונות, כי יוחמר באורח ממשי עונש הקנס, וכן כי יוארך משך תקופת הפסילה המותנית. הצדדים הבהירו כי באו לכלל הסכמה זו לנוכח העובדה שהעבֵרה בוצעה במהלך נסיעה מבצעית, כפי שהדבר עולה ממכתב של מח"ט שגיא. עוד צוין כשיקול בעניין זה אופיו של המשיב כקצין קרבי בולט, אחראי ומשקיע, המקפיד בנושאי בטיחות בכלל ובנושאי בטיחות בתעבורה בפרט. שיקול נוסף עניינו בנסיבותיו האישיות של המשיב - קצין קרבי הממלא תפקיד תובעני (סמג"ד הנדסה בחטיבת "שגיא") והמצפה ללידת אשתו בימים הקרובים. הצדדים ביקשו שהדיון ייערך שלא בנוכחותם. בנסיבות העניין לא מצאתי טעם להתערב בהסכמת הצדדים. חלף העונשים אשר הוטלו על המשיב בערכאה קמא, יוטלו עליו 14 ימי פסילת רישיונות לריצוי בפועל. המשיב יתחיל לְרצות את יתרת הפסילה ביום 30/11/2008. כן יוטלו עליו קנס בסך 800 ש"ח וכן 30 ימי פסילת רנצ"א על תנאי לשנתיים. צבאמשפט תעבורה