גמלת שמירת הריון בגלל כאבי גב

##להלן פסק דין בנושא גמלת שמירת הריון ביטוח לאומי:## 1. האם זכאית התובעת לגמלת שמירת הריון לתקופה מיום 1.5.09 ועד ליום 17.7.09, זו השאלה המתעוררת בתיק זה. 2. בהסכמת הצדדים מונה מומחה יועץ רפואי , פרופ' כספי . אלה העובדות לצורך חוות הדעת : א. התובעת ילידת 1981 , עובדת כאשת מכירות. ב. התובעת הגישה תביעה לגמלת שמירת הריון ביום 8.3.09 והמציאה שלושה אישורים רפואיים מהתאריכים 18.2.09 , 8.4.09 , 27.4.09 . ג. האישורים הנ"ל קבעו צורך בשמירת הריון מתאריך 18.2.09 ברצף עד 30.9.09. ד. הרופאה המוסמכת אישרה צורך בשמירת הריון מיום 18.2.09 ועד 30.4.09. לאחר מכן, אישר הרופא המוסמך צורך בשמירת הריון מיום 17.7.09 עד הלידה. 3. פרופ' כספי בחוות דעתו מיום 24.8.10 קבע כי בתקופה שבמחלוקת ביקרה התובעת במיון נשים (29.5.09) ובמיון יולדות (19.6.09). הכאבים עליהם התלוננה ביום 29.5.09 הינם תופעה שכיחה של כאבי גב בהריון במיוחד בשלבים מתקדמים. בתופעה זו אין שום סכנה לא ליולדת ולא לעוברה, ולכן אינה כלולה במסגרת ההגדרה החוקית של שמירת הריון. יחד עם זאת, "ברור שלעתים עוצמת הכאבים ניכרת ואינה מאפשרת עיסוק הכרוך בהליכה ובעמידה". לאור זאת, המליץ המומחה הרפואי על 5 ימי מנוחה גמורה והעדרות מהעבודה. בכרטיס הרפואי אין כל רישום על מצבה של התובעת מיום 1.5.09 ועד לביקור במיון מיום 29.5.09 . לפיכך, אין מקום לאשר שמירת הריון מיום 1.5.09 ועד 29.5.09 אלא חופשת מחלה ל- 5 ימים מיום 29.5.09. התיאור בביקור מיום 19.6.09 דומה לתיאור שנרשם בבדיקה מיום 29.5.09 . גם במקרה זה ממליץ המומחה על מנוחה של שבוע. אין כל תיעוד רפואי על בעיה בין 29.5.09 ועד ל- 19.6.09 ולפיכך אין מקום לאשר שמירת הריון. מסקנת המומחה : "לכל התקופה הנידונה החל מ- 1.5 ועד ל- 16.7 לא מצאתי בכל הרשומות והמסמכים שהוגשו לי מצב רפואי המסכן את היולדת או את עוברה ולא היה מקום לשמירת הריון אלא לשתי תקופות של חופשת מחלה, האחת בת 5 ימים ושניה בת שבוע החל מ- 29.5.09 ו- 19.6.09 בהתאמה". 4. לאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם ניתנה החלטה לפיה יש להעביר למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים אשר התובעת צרפה לסיכומיה ואשר לא היו בפני המומחה הרפואי. כמו כן, הועברו למומחה שאלות ההבהרה הבאות : א. רצוף בזה אישורי שמירת הריון לתקופה 18.2.09 עד 30.9.09 וליום 1.4.09 עד 30.9.09 . האם אין באמור בהם כדי לשנות את חוות דעתך. ב. באישור הרפואי מיום 18.2.09 נרשם כי גם בהריון קודם היתה בשמירת הריון . האם אין בכך כדי לשנות את דעתך. ג. המוסד לביטוח לאומי אישר צורך בשמירת הריון מיום 18.2.09 עד 30.4.09 ומיום 17.7.09 ועד הלידה, האם אין בכך כדי להצביע על צורך בשמירת הריון גם בתקופה 1.5.09 ועד 16.7.09. ד. עבודת התובעת כרוכה בישיבה מול מחשב כתשע שעות ביום, האם אין בסוג העבודה או אופן ביצועה כדי להצביע על צורך בשמירת הריון. 5. ביום 10.12.10 ניתנה תשובתו של פרופ' כספי לשאלות ההבהרה : שמירת ההריון אשר אושרה לתובעת בהריון הראשון היתה בגלל כאבי גב . גם האישורים אשר צורפו ודהיינו מיום 18.2.09 ועד 30.9.09 ומיום 8.4.09 ועד 30.9.09 הינם בגין כאבי גב. הכאבים הם ללא חסר או פגיעה נוירולוגית. אין באישורים אלה כדי לשנות מהמצב הרפואי כפי שתואר בחוות הדעת הקודמת. אישורי הביטוח הלאומי לשמירת הריון במהלך הריון זה אינם תואמים את המקובל לגבי ההגדרה של שמירת הריון ואין בעובדה כי המוסד אישר שמירת הריון בתקופה מסוימת כדי להצדיק את אישורה לגבי תקופה נוספת. 6. ביום 22.12.10 ניתנה החלטה לפיה הצדדים רשאים להגיש סיכומיהם ביחס לחוות הדעת המשלימה עד ליום 7.1.11 . התובעת בלבד הגישה סיכומים משלימים. 7. טענות התובעת : א. אין כל סיבה לדחית התביעה לתקופת הביניים. דחיה זו גרמה לתובעת להצטברות של חובות. ב. התובעת לא הגישה בקשה לחופשת מחלה ולא קיבלה כל סכום בעבור ימים אלה. ג. סוג העבודה בה עבדה הצריך שעות רבות של ישיבה מול מחשב ומענה לטלפונים, דבר שגרם ללחץ על עמוד השדרה. ד. לפני ההריונות מעולם לא סבלה מכאבי גב . היו אלו כאבים עזים אשר הקרינו לפלג הגוף התחתון וגרמו לסירוגין לתחושה של אובדן תחושה עד לאי יכולת עמידה או ישיבה. 8. טענות הנתבע : א. חוות הדעת של המומחה מנומקת ובהירה . המומחה הינו האורים והתומים המאיר את עיני בית הדין בשטח הרפואי. לא נפל כל פגם בחוות הדעת ולפיכך יש לאמץ את מסקנותיה. ב. יש הבדל בין מצב המחייב מנוחה לבין מצב המחייב שמירת הריון. יתכן כי התובעת נזקקה בחודשי הריונה האחרונים למנוחה רבה מהרגיל אך אין די בכך כדי לאשר שמירת הריון. 9. ההכרעה : "שמירת הריון" מוגדרת בסע' 58 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה- 1995 (להלן - החוק): "העדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל אחד מאלה : 1. מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב; 2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חילופית מתאימה על ידי מעבידה; " חוות דעתו של המומחה הינה מנומקת וברורה . המומחה מבהיר כי אין באבחנות הרפואיות המתיחסות לתובעת בביקוריה בתקופה הרלבנטית כדי לאשר כי מדובר במצב רפואי המסכן את האישה או את עוברה. המדובר במצב רפואי המצדיק תקופות מחלה של עד 7 ימים. לא הומצא כל נימוק לפיו יש מקום לסטות מחוות דעתו של המומחה. העובדה כי המוסד לביטוח לאומי אישר בגין אבחנות דומות שמירת הריון לפני התקופה הרלבנטית ואחריה אין בה כדי לשנות את המסקנה לאור הסברו של המומחה הרפואי כי אין באבחנה פתולוגיה המסכנת את היולדת או את העובר. חופשת מחלה אינה מצב של שמירת הריון ובכל מקרה תנאי לזכאות לגמלת שמירת הריון בעד תקפה נוספת היא רציפות של 14 יום בשל צורך בשמירת הריון (סעיף 59 לחוק). לגבי החלופה של סוג עבודה, התובעת טוענת כי הינה עובדת שעות רבות מול מחשב בישיבה, דבר המהווה לחץ על עמוד השדרה. המומחה נשאל במפורש לגבי עבודת התובעת והשיב כי "תופעת כאבי גב בהריון היא שכיחה ביותר ואכן נובעת מההריון אך אינה מסכנת אותו, לבטח לא יולדת שעיסוקה בישיבה מול מחשב". בכך יש תשובה רפואית לטענת התובעת בהתייחס לסוג עבודתה. התוצאה איפוא כי חוות דעתו של פרופ' כספי מאומצת . שמירת הריוןעמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבגמלה לשמירת הריוןהריון