פיצוי על עגמת נפש - בתביעות ביטוח גניבת רכב

האם נהוג לפצות על עגמת נפש בתביעות ביטוח גניבת רכב ? ככלל, בתביעות ביטוח רכוש כגון ביטוח גניבת רכב, לא נהוג לפסוק עוגמת נפש ( ראו ת"א ( י-ם) 1316/05 שטרן ורדית נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ (2006); ת"א ( י-ם) 6105/06 דקלו שמואל נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (2008)). נטל ההוכחה בתביעות ביטוח גניבת רכב: ההלכה הנוהגת בבדיקת טענה של מבטח לפיה המבוטח גרם למקרה הביטוח ידועה היטב. בע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (2006)) הכריע בית המשפט העליון בין שלוש גישות שהיו נהוגות באותה העת בשאלת נטלי ההוכחה וקבע כי: "על התובע רובץ נטל השכנוע ביחס לעילת תביעתו. עם זאת, מרגע שהוכיח המבוטח כי התרחש האירוע המוגדר, אין להדביק לו תווית של עבריין, ואם חברת הביטוח מעוניינת להוכיח היפוכו של דבר, שתתכבד ותביא ראיות לכך" ( סעיף 32 לפסק הדין). בע"א 471/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ (1) 589, אף הובאה הדעה כי: "מקום בו מועלית טענה המייחסת לצד אחר ביצוע עבירה פלילית הרי שיש להוכיח טענה זו בכמות ראיות גדולה יותר מהדרוש במשפט אזרחי רגיל" (פסקה 2 לפסק דינו של הנשיא ברק). בעניין שלום גרשון שצוטט לעיל נאמר בהקשר זה כי: "מידת ההוכחה תהא מוגברת ומושפעת ממהותו של הנושא וממידת החומרה של טענותיו, היינו כמות הראיות שתידרש על מנת לעמוד בנטל השכנוע תהא גדולה יותר" (עמוד 20 לפסק הדין). כפי שיפורט להלן, הראיות שבפניי מוליכות למסקנה כי הנתבעת לא עמדה גם בנטל ההוכחה " הרגיל" הנוהג במשפט אזרחי כדי להוכיח את טענותיה, כך שאין צורך להזדקק למחלוקת בפסיקה בדבר עוצמתו של נטל הראיה במקרים מסוג זה.רכבפיצוייםגניבת רכבפוליסהביטוח פריצה / גניבהעוגמת נפש / נזק לא ממוניתביעת ביטוחביטוח גניבת רכב