בקשה של מהנדס בית משפט להבהיר את היקף סמכותו

החלטה 1. בפני מונחת בקשת המומחה המהנדס מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") להבהיר את היקף סמכותו בבדיקת הנכס נשוא המחלוקת. 2. התובעים הגישו תובענה לדמי נזק בגין ליקויי בניה אשר לטענתם קיימים בדירתם אותה רכשו מאת הנתבעת, חברה קבלנית העוסקת בעבודות בנין, אשר בנתה את דירתם. 3. כדי לייעל את הדיון בתובענה מינה בית המשפט מומחה מטעמו על מנת שזה יתן חוות דעת באשר להיקף הליקויים הקיימים בדירה. מאחר וההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים נשמרה לצדדים הזכות לעתור לביטול ההחלטה, תוך 30 יום מיום קבלתה. 4. ההחלטה ניתנה ביום 21/11/99, ואף לא אחד מן הצדדים עתר לביטולה. בהתאם יצא המומחה לדרכו וביקר בדירה בנוכחות הצדדים לצורך הכנת חוות דעתו. 5. בפני המומחה היתה מונחת חוות דעת מטעם התובעים כאשר הנתבעת בחרה שלא להגיש חוות דעת מטעמה. 6. לאחר הביקור בדירה פנה המומחה אל בית המשפט בשאלת הבהרה שהיא נשוא בקשה זו והיא, האם מותר למומחה בית המשפט להתייחס לליקויים הקיימים בדירה ואשר אינם מופיעים בחוות דעתו של המומחה מטעם התובעים ובהתאם בכתב תביעתם. 7. הנתבעת התנגדה לכל הרחבת חזית והתייחסות המומחה לליקויים אחרים שלא נתבעו. 8. אלא שסבורתני, כי משנתמנה מומחה מטעם בית משפט אשר לא הוגבל בסמכויותיו, אין הוא מוגבל בקביעותיו והתייחסויותיו לנזקים הנגלים לעיניו. יש לאפשר למומחה המגלה ליקויים, אשר לא נטענו בחוות דעת המומחה מטעם התובעים, להעלותם בחוות דעתו ובהתאם לאפשר לתובעים לתקן את תביעתם על מנת שהנתבעת תישא בתיקונם או עלות תיקונם. כאמור, משלא סייגו הצדדים את מלאכת המומחה מלכתחילה, אין לכבול אותו במלאכתו. הלכה זו גובשה בע"א 472/95 זלוצקין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נ' (2) 859, 866, שם קובע כב' השופט טל: "סבורני כי במקרה כמו זה שלפנינו, שהמומחה מונה על ידי בית המשפט בהסכמת הצדדים, הדבר תלוי בהסכמה, המפורשת או המשתמעת, של בעלי הדין בדבר תפקידו והיקף קביעותיו של המומחה המוסכם. אם ניתן להבין שבעלי הדין סברו וקיבלו שקביעותיו של המומחה לעניין הליקויים יחליפו את הנטען בכתבי הטענות בנושא זה, בוודאי ייתן בית המשפט נפקות להסכמה כזו". 9. זהו בדיוק המקרה שבפנינו הסכמת הצדדים למינוי המומחה השתמעה מעצם העובדה שלא ביקשו לבטל את החלטת בית המשפט. הסכמתם להיקף מינויו גם היתה במשתמע משלא עתרו להגביל את תפקידו וקביעותיו. 10. סוף דבר המומחה ישלים את חוות דעתו ויתייחס לכל הליקויים שמצא בדירה, גם לאלה אשר לא פורטו בכתב התביעה או בחוות דעת המומחה מטעם התובעים. אין צו להוצאות. הנדסה / מהנדס