תביעה נגד תדיראן על מקרר - פיצויים

פסק דין תחילתה של תביעה זו עוד בשנת 2001 עת רכשה התובעת מקרר. הנתבעת היא החברה המעניקה שירות לאחזקה ותיקונים למקרר זה. כבר מלכתחילה, כך לדברי משפחת התובעת, שהיא אישה מבוגרת, התגלו בעיות במקרר זה ולאחר תיקונים, פגמים, שיחות ופניות - הוחלף המקרר הפגום במקרר אחר. אלא שבכך לא תמה מסכת צרותיה של התובעת, הסתבר כי אף במקרר זה התגלו לא מעט תקלות וסופו של דבר לאחר משא ומתן ממושך עם הנתבעת, במאי 2007, הובא לביתה של התובעת מקרר אשר הוצג לילדיה של התובעת קודם לכן ואושר על ידיהם ולדבריהם בתנאי שהוא תקין. עפ"י כתב התביעה הובא מקרר זה ע"י המובילים בשעות הערב כאשר בצידו מכה קשה ועל כן כבר למחרת בבוקר הודע על כך לנתבעת והמקרר אף הוחזר לנתבעת וברשות התובעת נותר זה הישן. את השיחה עם נציג החברה עת החזירו את המקרר המוחלף, הקליטו בניה של התובעת. במהלך השיחה הם מפנים את תשומת ליבו לכך שהמקרר הגיע עם תקע חשמלי ללא הארקה ועם פגיעות שלא היו בו, עת נבדק על ידיהם קודם לכן. ואכן, נציג החברה מאשר שהמקרר עזב את החברה ללא הפגיעות שהראו לו הבנים וכן כי לא ברור לו מדוע עזבו המובילים את החברה בשעות הבוקר והגיעו אל בית התובע רק בשעות הערב. נראה אפוא מתמליל שיחה זו, כי במהלך ההובלה נגרם למקרר נזק כלשהו אליו לא היו מודעים קודם לכן נציגי החברה, אך היו מודעים לו לאחר השיחה עם הבנים ולאחר שהנזק הוצג בפניהם עם החזרת המקרר לחברה. נציג החברה החברה מבחינתו אף הוא מלא טענות כרימון. לדבריו, מדובר במשפחה שמלכתחילה לא ידעה להפעיל כהלכה את המקרר שרכשה ועל כן נתגלו כל התקלות. חרף זאת וכמחווה של רצון טוב הוחלף בשעתו המקרר וכן תוקנו התקלות וכיו"ב ואף לאחרונה סוכם על החלפת המקרר, הגם שמבחינתו גרם לו הדבר לבעיה קשה של מסירת מקרר חדש, אמנם מהתצוגה אך חינם ללא תשלום כלשהו. הוא סבר שיקבל מהם תמורתו את המקרר הישן ויזדכה עליו במחסן, אך בני המשפחה לא רצו להחזירו. סופו של דבר, אישר להם להחזיק גם בישן, משהוחזר לו המקרר החדש בטענה שאף עימו יש בעיות הדגיש כי בכך "הסחטנות נגמרת". על כל פנים, אין ברשותו כיום יותר מקררים מתצוגה, כיוון שכיום חברתו מספקת אך שירות. סופם של דברים, ב"כ הנתבעת ציין כי כיום ברשות התובעת מקרר משנת 2003 המבוטח בחברתם ואם מתגלה בו תקלה, הרי זה בשל הפעלה לא נכונה. משפחת התובעת עומדת על כך כי המקרר פגום ועל כן היא תובעת את נזקיה המתמשכים וכן היא מדגישה כי לו היה המקרר תקין, לא הייתה עומדת על החלפתו. לתובעת דרישות כספיות שונות והן: א. א. החזרת התמורה שקיבלה בגין רכישת מוצר חדש שכן עפ"י הטענה קיבלה מוצרים ישנים ופגומים - אלא שהמוצר הפגום הראשון הוחלף. ב. ב. דמי ביטוח ששולמו לנתבעת - אלא שבמשך כל השנים קיבלה התובעת שירות ואף כיום היא ממשיכה ותמשיך לקבל שירות. ג. ג. דמי הוצאות עבור מוצרים מקולקלים שהתקלקלו כתוצאה מהמקרר הפגום. ד. ד. דמי הובלה למקרר האחרון שהגיע פגום והוחזר. דמי הובלה בסך 350 ₪ אכן מגיעים לתובעת מהנתבעת שכן בשיחה שהוקלטה מאשר נציג הנתבעת כי המקרר שעזב את החברה ונבחן ע"י בני המשפחה קודם לכן לא היה פגום כמו זה שהגיע אליהם והוחזר ע"י בני המשפחה ועל חשבונם. באשר למוצרים מקולקלים - לא נתקבלו קבלות או ראיות ממשיות שיש בהן הוכחה מדוייקת של נזקים שנגרמו עקב קלקול למוצרים. עם זאת, לא התעלמתי מרכיב זה לחלוטין, כפי שאפרט להלן. התובעת מחזיקה כיום במקרר שהינו מקרר פועל ואשר למעשה אין באפשרות הנתבעת להחליפו באחר, שכן אין הנתבעת מחזיקה עוד במקררים, אלא מספקת שירותי החזקה ותיקון בלבד. מאחר שמדובר ברכישה משנת 2001 ובמקרר שכבר הוחלף פעם גם לא מצאתי לחייב את הנתבעת בדמי מקרר חדש, המקרר של התובעת מבוטח והנתבעת מחוייבת בתיקונו. כאמור, אחייב את הנתבעת בתשלום דמי ההובלה של המקרר אשר נגרם לו נזק, ככל הנראה במהלך ההובלה וכן אחייב את הנתבעת בתשלום נוסף של נזקים והוצאות שונות שנגרמו לתובעת במהלך השנים בשל כל השיג ושיח והמשא ומתן שהיה לה בהקשר למקררים, לפגמים ולתקלות. סך זה הוערך על ידי ב-2,000 ₪ וביחד עם דמי ההובלה - 2,350 ₪. כן תוסף על כך הנתבעת סך של 350 ₪ הוצאות משפט ובסה"כ - 2,700 ₪. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצויים