תביעה נגד בזק על שירות חופשי חודשי

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, תשלומים בהם חוייב התובע על ידי הנתבעת בשל "מסלול חופשי חודשי" אשר, לטענתו, חויבו שלא כדין. לטענת התובע, על אף שמעולם לא הזמין את השירות, גילה בחודש אוקטובר 2005 כי הנתבעת מחייבת אותו מדי חודש בחודשו, מאז שנת 2001, בסכום של 84.62 ש"ח. עם הגילוי ביקש לבטל את השירות והחיוב הופסק. 2. התובע דורש החזר של 5,346 ש"ח, בהתאם לחישוב המפורט בסעיף 19 לכתב התביעה, בתוספת סכום של 2,000 ש"ח בשל הוצאות נילוות כגון בזבוז שעות עבודה, ייעוץ משפטי ועוגמת נפש. 3. לכתב ההגנה צירפה הנתבעת פנייה של התובע בפקס מיום 1.4.01, שבה הוא מבקש להצטרף לשירות "חופשי חודשי" עבור שיחות אינטרנט, ואף ביקש שהנתבעת תשלח לו אישור על כך. בפניה מפורט מספר הטלפון של התובע ומספר תעודת הזהות שלו. 4. בדיון שהתקיים בפני ביום 14.10.07 טען התובע: "אני לא מכיר את המסמך הזה. לפי מיטב זכרוני לא חתמתי… החתימה על המסמך דומה לחתימתי. נגיד שחתמתי על מסמך כזה מעולם לא עשיתי שימוש בשירות של הנתבעת. יש לי הרבה מסמכים מבזק והחתימה שלי מתנוססת על הרבה מסמכים. כשאני ביקשתי את המסמך הזה הם טענו שאין להם…" (פרוטוקול עמ' 1 שורות 4-9). 5. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי לסמקנה שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו. על פני הדברים, נראה שהשירות אכן הוזמן על ידי התובע, ולכן אין לו להלין אלא על עצמו אם חוייב בשל כך. לענין זה אין נפקא מינא אם בפועל השתמש התובע בשירות אם לאו. משלא הוכח כי מדובר בזיוף מצד הנתבעת - החיוב נעשה כדין. 6. התביעה נדחית. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. בזק