החזרת שעון לחנות

פסק דין 1. עניינה של התובענה שלפנינו, סירובה של הנתבעת להשיב לתובעים תמורה ששולמה על ידם עבור שעון יד בשווי 2,800 ש"ח, שנרכש על ידי התובע מס' 2 (להלן - התובע) ביום 3.8.06 בחנות "הצעקה האחרונה" של הנתבעת. 2. לטענת התובעים, הם הגיעו לחנות ביום 6.8.06 וביקשו להחזיר את השעון ולקבל עבורו זיכוי כספי, ולחלופין - להחליפו במוצר אחר, אך הנתבעת סירבה. עוד טוענים התובעים, כי הנתבעת הפרה בענין זה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן -חוק הגנת הצרכן). 3. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת, כי התובע חזר לחנותה כעבור מספר שעות לאחר הרכישה וביקש הסברים על הפעלת השעון. לטענתה, הוא היה שיכור לחלוטין והפיל מעמד של שעונים שניצב בכניסה לחנות, ובכך גרם לה נזק של 1,500 ₪. הנתבעת טוענת כי התובעת מס' 1 (להלן - התובעת) חזרה רק כעבור שבוע עם השעון וביקשה החזר כספי ולא זיכוי כפי שנטען על ידה. לאחר בדיקתו התברר כי הרצועה כולה שרוטה. הנתבעת טוענת שאין ביכולתה למכור את השעון הואיל והיא עוסקת במכירת מוצרים חדשים, והשעון נשוא התביעה שרוט ופגום ואיש לא יקנה אותו במצב כזה. 4. בדיון שהתקיים בפני טענה התובעת שהנתבעת לא רצתה להחזיר את השעון מכל מיני סיבות אך לא אמרה שיש עליו שריטות (פרוטוקול עמ' 1 שורות 6-7). השעון הוצג בבית המשפט במהלך הדיון. 5. סעיף 4ג לחוק הגנת הצרכן מתייחס לחובת גילוי מדיניות החזרת טובין. בסעיף 4 ג (א) לחוק נאמר כי יש להציג במקום העסק, במקום נראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניות העסק לגבי טובין שלא עקב פגם. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה הודעה, שכביכול נמצאת מעל לקופה בחנותה, לפיה "ניתן לקבל זיכוי על החזרת מוצרים שלא נעשה בהם שימוש בצירוף קבלה בלבד, תוך שבוע ימים מיום הקניה. אין החזר כספי". על אף שלא הוכח כי ההודעה אמנם הופיעה בחנות בעת רכישת השעון נשוא התביעה, הרי שגם אם אקבל טענה זו - עלינו לבחון האם במקרה שלפנינו "נעשה שימוש" בשעון או לא, ובמילים אחרות - האם אכן השעון שרוט ופגום, כפי שנטען על ידי הנתבעת, וכתוצאה מכך חלה "הרעה במצב הטובין" כאמור בסעיף 4ג (ב) לחוק המונעת את אפשרות החזרתו. 6. לאחר שראיתי את השעון, ואף הופניתי לשריטה שעל גבי הסוגר - הגעתי למסקנה שאין לקבל את טענות הנתבעת בענין זה. השעון נמצא באריזתו המקורית, והשריטה הנטענת היא כל כך קטנה עד כי קשה להבחין בה. לפיכך, לא נראה שחלה הרעה משמעותית במצב השעון, המונעת מן הנתבעת למוכרו כחדש. 7. לאור הנסיבות, אני מחייבת את הנתבעת להחזיר לתובעים רק חלק מהסכום ששולם על ידם דהיינו סך של 1,500 ש"ח במזומן. הסכום יוחזר על ידי הנתבעת במעמד החזרת השעון לידיה על ידי התובעת.. אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)