תביעה נגד ניו קופל - תיקון רכב

פסק דין ב- 25/9/05 רכשה התובעת מכונית מסוג טיוטה קרולה מודל 2003, מהנתבעת, שהחזיקה והשתמשה ברכב זה מאז עלה לכביש ועד שנמכר לתובעת. התובעת שילמה 72,500 ₪. נציג הנתבעת הצהיר בפני התובעת כי הנתבעת טיפלה באופן עקבי ומסודר במכונית, והיא במצב טוב מאד ואף הייתה בראשית התקופה עדיין באחריות היצרן. מד האוץ של הרכב עמד בעת קנייתו על כ- 118,000 ק"מ. לאחר כשלושה חודשי נסיעה, במהלכם גמא הרכב עוד 13,000 ק"מ, נעצר הרכב במהלך נסיעה, התובעת הזמינה גרר והרכב נגרר למוסך SOS שם נבדק המנוע. התובעת הזמינה את השמאי איתין, על מנת שיבדוק ויחווה דעתו בדבר הגורמים לכך שהמנוע הפסיק לפעול, ועל פי חוות דעת השמאי שגם העיד בבית המשפט, נגרמו הנזקים שמצא במנוע כפי שפירט, כתוצאה משימוש בסוג שמן ירוד, או אי החלפת השמן בזמן, או שניהם כאחד. עוד מוסיף השמאי כי מצא שמסננת השמן נסתמה ואגן השמן נראתה בוצה ונראו סימנים של שמן שרוף המעידים על כך שהשמן לא הוחלף זמן רב. לדעת השמאי איתין תוצאה כזו של סתימת משאבת השמן לא תיתכן רק כתוצאה מאי החלפת שמן לאחר נסיעה של 25,000 ק"מ בלבד, ולדעתו תוצאה זו יכולה להיגרם אחרי נסיעה של כמה עשרות ק"מ נוספים ללא החלפת שמן. על פי המסמכים שהגישה התובעת עצמה וכן על פי מה שכתב השמאי איתין בחוות דעתו הרי שהתובעת ידעה כי החלפת שמן אחרונה נעשתה במכונית ב- 105,000 ק"מ, ועל פי הוראות היצרן יש להחליף שמן בכל 15,000 ק"מ נוספים. אכן ב- 5/9/06 נעשה טיפול ברכב במוסך ע"י הנתבעת, זאת בשל נזילת שמן, ועל פי הרשום במסמכי הנתבעת המצויים ברשות התובעת, הוכנס שמן מנוע 40/10. השמאי איתין מעיד כי ברכב זה יש למלא שמן מסוג 10 W 30 והוא מצביע על כך שבטיפול האחרון שעשתה הנתבעת ברכב כאמור הוכנס שמן מנוע שאיננו מתאים לתקן הנדרש. הכנסת שמן שאיננו מתאים על פי הוראות היצרן יכולה לגרום לתוצאה כפי שהתרחשה בפועל. אין ספק כי התובעת לא עמדה בדרישה להחליף שמן כאשר המד אוץ הגיע ל- 120,000 ק"מ, ונסעה 10,000 ק"מ מבלי שהוחלף השמן, אך חוות דעת מקצועית אחת לגבי משמעות מחדלה זה של התובעת והיא כי במחדלה זה בלבד אין כדי לגרום לתוצאה של סתימת משאבת השמן. הדיון נדחה על מנת לאפשר לשני הצדדים להשמיע עדויות של מומחים, דהיינו, שמאים, והתובעת בלבד דאגה לזמן את השמאי איתין שבדק את המנוע, ואילו הנתבעת הגישה חוות דעת מפי השמאי אפלבוים שלא התייצב לחקירה, ושאין בחוות דעתו הכתובה סתירה של ממש לחוות דעתו של השמאי איתין, למעט דבריו כי מבדיקתו של איתין אין להסיק מסקנות נכונות וברורות. הנני מאמצת איפא את חוות דעתו המקצועית של השמאי איתין, שאף הצביע על כך מתוך מסמכי הנתבעת כי נעשה שימוש בשמן בלתי מתאים במכונית של התובעת, ומוצאת את הנתבעת אחראית לנזק שנגרם למכונית, אם כי יש בעיני משמעות גם למחדלה של התובעת שלא דאגה להחליף את השמן במועד. הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך 12,000 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מפברואר 2006 ועד ליום הפירעון, ועוד 300 ₪ הוצאות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום הפירעון. רכבתיקון רכב