תביעה נגד סלקום על תיקון מכשיר

פסק דין 1. תביעה של מר אריה כהן-צדק, כנגד חברת סלקום. בראשית חודש אוגוסט 2006 ביקש התובע לתקן שני מכשירים ניידים של סלקום שהיו ברשותו והוצע לו, חלף זאת, לרכוש מכשירים חדשים, במסגרת מבצע של סלקום. ביום 6.8.06 רכש התובע שני מכשירים חדשים מדגם נוקיה 6280, ובמסגרת המבצע קיבל שני מכשירים נוספים, ללא חיוב בעלותם, אך כנגד התחייבות לתקופה של 36 חודשים, לשימוש בזמן אוויר. סלקום טוענת כי סכום הרכישה היה 5,393 ₪, ואילו התובע טוען שחוייב בסכום של 5,693 ₪, אך מחלוקת זו היא שולית לענייננו. 2. אין מחלוקת כי זמן קצר לאחר רכישת המכשירים (לטענת סלקום - עשרה ימים) התגלתה במכשירים תקלה, שבגינה פנה התובע אל סלקום. עוד אין מחלוקת כי נאמר לתובע שתוך זמן קצר עתיד לצאת "עדכון גירסה" שיפתור את הבעיה. נציג סלקום, מר שמילה, הסביר כי גירסות התוכנה למכשיר הסלולרי מתקבלות מידי פעם, כדי לפתור "כל מיני תקלות שקורות בגירסה המקורית" (בעמ' 2 לפר'). על פי האמור בכתב ההגנה, הגירסה עודכנה במכשירי התובע ביום 3.10.06, ובאותו מועד אף הוחלף אחד המכשירים במכשיר מחודש. מר שמילה אמר כי יתכן שהגירסה המעודכנת יצאה רק בחודש אוקטובר, בעוד שלתובע הובטח שתצא כבר בסוף חודש אוגוסט; ויכול להיות שאותה גירסה יצאה קודם לכן, אך הדבר לא הודע לתובע, ועל כן עודכנה הגירסה במכשיריו רק כאשר פנה פעם נוספת אל סלקום בשל התקלות במכשירים. התובע טען בכתב התביעה כי התקלות במכשירים נתגלו סמוך לאחר שרכשם, אך אנשי המכירות של סלקום הסבירו לו כי המבצע יימשך רק עוד ימים ספורים, ועל כן כדאי לו לרכוש את שני המכשירים החדשים ולהתקשר בהתחייבות לשלוש שנים, כנגד קבלת שני מכשירים נוספים ללא חיוב, כיוון שההזדמנות לעיסקה כזאת תפוג תוך מספר ימים. מאידך, תוך כשבועיים תצא גירסה מעודכנת לתוכנת הדגם של המכשירים שקיבל, אשר תפתור את כל התקלות בהם, ועל כן כדאי "לסבול" שבועיים ולא לוותר על העיסקה המצויינת שמוצעת במסגרת המבצע. נציג סלקום בדיון, מר שמילה, לא נכח במעמד שהתובע מתאר, ועל כן לא יכול היה להתייחס לטענותיו בעניין תוכן דברי השכנוע של אנשי המכירות. 3. כך או כך, מהעובדות שאינן במחלוקת עולה כי כבר בתחילת הדרך כשלה סלקום, הן בטיב המכשירים שסיפקה ללקוח, בתמורה לכספו, והן בטיב השירות: המכשירים הסלולריים אמורים לשרת את התובע באופן תקין וסביר, ולאורך זמן סביר, ללא תקלות חוזרות ונישנות. סלקום אינה מכחישה קיומן של תקלות במכשירים, ואף ציינה בסעיף 8 לכתב ההגנה כי אחד מהם אפילו הוחלף, וזאת - כחודשיים בלבד לאחר הרכישה. יש, איפוא, הודאת בעל דין של סלקום, כי היו תקלות במכשירים, או במילים אחרות: כי הסחורה שסופקה לתובע היתה פגומה. כבר בכך כשלה סלקום מלמלא כראוי את חלקה-שלה בעיסקה. תשובתה של סלקום לעניין התקלות היתה כי הגירסה המעודכנת לתוכנת המכשיר עתידה לפתור את כל הבעיות. אין מחלוקת כי זו היתה התשובה שהתובע קיבל מאנשי סלקום, כשהתלונן על התקלות לראשונה, לאחר רכישת המכשירים. מר שמילה לא יכול היה לשלול את דברי התובע, כי נציגי סלקום הבטיחו לו, שאותה גירסה מעודכנת תצא תוך כשבועיים. אין מחלוקת כי הגירסה המעודכנת סופקה לתובע רק כעבור כשישה שבועות (כך, לפי לוח הזמנים של סלקום עצמה, כמפורט בכתב ההגנה). אם נבע הדבר מכך, שאותה גירסה מעודכנת יצאה רק כעבור שישה שבועות, במקום תוך שבועיים, אזי סלקום לא עמדה בהבטחתה לגבי מועד יציאת הגירסה המתקנת, וזאת - לא במידה של מה בכך, אלא במידה משמעותית. אם נבע הדבר מכך, שהגירסה המעודכנת אמנם יצאה תוך כשבועיים, אך אנשי סלקום לא דאגו להודיע על כך ללקוח, שהתלונן כבר על התקלות במכשירים, וידוע להם שהוא ממתין בקוצר רוח לפתרון התקלה - אזי כשלה סלקום בשירות גרוע. 4. עד כאן - רק תחילתה של מסכת התלאות של התובע. התובע טוען כי מאז רכישת המכשירים ועד היום יש בהם תקלות חוזרות ונישנות, אשר העיקריות בהן: א. גם כאשר המכשיר הסלולרי פתוח, התובע אינו מקבל שיחות שנערכות אליו, ואף אינו מקבל כל הודעה כי בוצעו שיחות אל המכשיר. לדברי התובע, המתקשרים מקבלים הודעה כי "אינו זמין", למרות שהמכשיר פתוח ואמור לקלוט את השיחה, והוא אינו יודע כלל שאותו אדם ניסה להתקשר אליו, אלא לאחר שאותו אדם מגיע אליו בדרכים אחרות ומוסר לו על כך. למותר לעמוד על חומרתה של תקלה כזאת. ב. יש במכשיר פונקציה של כניסה לתוכנות. כאשר התובע מנסה להשתמש באותה פונקציה על מנת להיכנס לתוכנה - המכשיר כבה. ג. כשהתובע מנסה להיכנס לנגן MP 3, פעולה שהמכשיר אמור לבצע - המכשיר נתקע ולא נכנס לנגן. מדובר, איפוא, בתקלות שמונעות את השימוש במכשיר לצרכים, שהמכשיר יועד להם, ושמונעות הנאה שוטפת וסבירה ממנו. 5. בכתב ההגנה נאמר כי במהלך חודש דצמבר ביקש התובע לבטל את העיסקה, אך סלקום סירבה לכך "שכן חלפו כבר למעלה מ- 4 חודשים ממועד ביצוע העיסקה" (סעיף 10 לכתב ההגנה). נימוק זה מנוסח כ"מסך ערפל". מניסוחו ניתן ללמוד, כי סלקום סבורה שהתקופה של ארבעה חודשים לאחר העיסקה היא זמן ארוך מדי, ומטעם זה סירבה לבקשת התובע לבטלה. אולם מר שמילה הסביר כי על פי תנאי ההתקשרות אין כלל ללקוח אפשרות לבטל את העיסקה, ללא הקנסות שקבועים בחוזה, אפילו אם ביקש לבטלה יום אחד לאחר עריכתה. מה, אם כן, הרבותא בתקופה של ארבעה חודשים? מר שמילה אישר כי אין בה כל רבותא, וכי לאמיתו של דבר אין כל משמעות לטענת סלקום כי זו תקופה "ארוכה מדי", כיוון שממילא, על פי ההסכם שערכה, נקשר עמה הלקוח ב"נישואין קתוליים" למשך שלוש שנים, מרגע כריתת ההסכם, ואינו יכול להשתחרר ממנו, אלא כנגד תשלום הקנסות הכבדים שנקבעו בו. לשם מה, אם כך, הטיעון המתחסד שברישא של סעיף 10 לכתב ההגנה? 6. בתיק זה ניתן ללמוד על מסכת התלאות של התובע, דווקא מכתב ההגנה, אף יותר מאשר מכתב התביעה. ציינתי כבר את האמור בכתב ההגנה בדבר החלפת אחד המכשירים והתקנת הגירסה המעודכנת ביתרתם, ביום 3.10.06 בכתב ההגנה צויינו שבע פניות של התובע אל סלקום, בתקופה שמאמצע אוגוסט 2006 ועד סוף אפריל 2007, תוך פירוט של כל הפניות הללו ושל הפתרונות שהוצעו לתובע במהלכן. תמצית הדברים היא כי במענה לתלונותיו של התובע על התקלות החוזרות ונשנות במכשירים, החליפה סלקום, מספר פעמים, את המכשירים שברשותו, הציעה לו עוד גירסה מעודכנת, הציעה לו מכשירים חלופיים מסוגים שונים, וכד'. סלקום חוזרת ומדגישה כי השירות שנתנה לתובע הוא מצויין, וכי בכל פעם שפנה בתלונה על תקלה באחד המכשירים, היא הציעה לו פתרון כאמור לעיל, ואף חזרה והזכירה לו כי הוא מוזמן תמיד לפנות אל נקודות השירות שלה על מנת למסור את המכשירים לבדיקה ולתיקון. בסיפא של סעיף 9 לכתב ההגנה אף מתגאה סלקום בכך, שעל מנת לרצות את התובע, וכמחווה שירותית, היא הציעה לו אפילו "הטבה" בדמות שובר זוגי לקפה ומאפה! כאמור, התיאור הסדור והמפורט שבכתב ההגנה נותן תמונה חיה ומוחשית אודות מסכת התלאות, שהתובע עובר בקשר למכשירים שרכש מסלקום, אף יותר מכתב התביעה; במיוחד כשהדברים באים מפיה של סלקום עצמה. 7. התובע העיד כי מצב דברים זה לא השתנה, והוא מתקיים גם נכון למועד הדיון (אוקטובר 2007). היינו: התקלות במכשירים נמשכות ונישנות, כפי שהיו מלכתחילה. גירסה מעודכנת כזאת או אחרת אינה פותרת את התקלות. כיום מגיע התובע באופן קבוע ישירות למעבדה של סלקום, בתדירות של אחת לחודש בערך (בדומה לתדירות תלונותיו מאז רכישת המכשירים, כעולה מהמפורט בסעיפים 7 - 13 של כתב ההגנה). נוצר כבר קשר אישי בין התובע לבין מנהל המעבדה של סלקום, אשר מצידו מנסה לסייע לתובע, ואף החליף לו שניים מהמכשירים, אך ללא הועיל. לדברי התובע, הוא כבר התייאש מ"לרוץ אחריהם", אך "אני קשור בחוזה עם הנתבעת ל- 36 חודשים, ואם אפסיק אותו אשלם קנס על פי החוזה. לכן אין לי ברירה, ואני נאלץ להיזקק לשירותי המעבדה כדי לטפל בתקלות החוזרות ונישנות במכשירים שברשותי" (בעמ' 1, 3 לפר'). 8. למקרא כתב ההגנה מתקבל הרושם כי סלקום סבורה שאין עליה כל חובה לספק ללקוח - בתמורה לכספו - מכשירים תקינים, שמבצעים את כל הפונקציות אשר בפרסומיה ומספקים ללקוח את שיועדו לספק לו, וזאת - באופן שוטף ורציף וללא תקלות. חובה בסיסית זו של ספק נעלמה, כנראה, מעיניה של סלקום. לשיטתה, מצב הדברים שבו סובל התובע, באופן קבוע ותכוף, מתקלות שונות ומהותיות בפעולת המכשירים - הוא מצב "נורמלי", שאין בו כל פגם. הרי השירות שניתן על ידי סלקום הוא מצויין: כל פניותיו של התובע אל נקודות השירות, או אל המעבדה של סלקום, נענות בחפץ לב. הוא מקבל הצעות לחלופות שונות, ומידי פעם מעדכנים את ה"גירסה" במכשיריו ואפילו מחליפים אותם במכשירים חדשים, וכל זאת - ללא כל חיוב. יתרה מזאת, על מנת לפייס את התובע, שחוזר ומתלונן על התקלות, הוא כובד אפילו ב"קפה ומאפה", ואף זאת - כ"הטבה"! למותר לומר כי הטענות הללו הן טענות מיתממות ומקוממות, שיש בהן עלבון לאינטיליגנציה, וחמור מכך - לעג לרש. ללקוח אין כל עניין לבלות "זמן איכות", בתדירות של אחת לחודש, במעבדה או בנקודת השירות של סלקום. התמורה שמגיעה לו מסלקום, עבור כספו, היא מכשירים, שבהם יקבל את כל השיחות שנעשות אליהם; שיוכל להתחבר אל כל תוכנה, אשר המכשיר מיועד להתחבר אליה; שיוכל לשמוע להנאתו מוסיקה באמצעות הנגן, שהמכשיר מיועד להתחבר אליו; וכך לגבי כל פונקציה או יעוד אחר, שמכשירים אלה יועדו לספק. התקלות החוזרות ונישנות גורמות ללקוח התעצבנות, תיסכול, כעס, אולי אף נזקים, וודאי - טרחה ובזבוז זמן - במקרה של התובע, על בסיס חודשי-קבוע - שלא היו אמורים להיות מנת חלקו, אלא הוא היה אמור ליהנות ממכשירים משוכללים ותקינים. כל לקוח בשוק החופשי היה משליך זה מכבר את המוצר הקלוקל שגורם לו תכופות עוגמת נפש וטרחה מיותרת. לקוחות סלקום, שקשורים עמה בהסכם בדומה להסכם שבמקרה דנן, אינם יכולים לעשות כן, מבלי לשלם קנסות כבדים, אם ינתקו עצמם מאותם מכשירים עתירי תקלות, לפני תום שלוש שנים, שהיא תקופת ההתקשרות המחייבת על פי החוזה. סלקום עומדת באופן דווקני על אי מתן אפשרות לביטול העיסקה ללא הקנסות, ועל כן אין ללקוח, שאינו מוכן לשלם אותם, כל ברירה אלא להישאר "תקוע", במשך שלוש שנים, עם מכשירים שמצריכים בתכיפות החלפה, התקנת "גירסה" או פתרון אחר, כיוון שאינם ממלאים את היעוד שהם צריכים למלא. לשיטתה של סלקום, אין כל דופי במצב דברים זה, כל עוד היא מספקת ללקוח את ה"שירות" או ההחלפה של המכשירים הלקויים, ובכך, לדעתה, יוצאת היא ידי חובתה וממלאת את חלקה בהסכם שבין הצדדים. על פי הרוח המיתממת של כתב ההגנה, סלקום "אינה מבינה" מדוע הלקוח אינו מרוצה מהשירות התכוף שהיא נותנת לו, ועל מה הוא מלין. אני דוחה כבלתי אמינה את טענת סלקום, כאילו החלפת המכשירים נעשתה כמחווה לתובע, למרות שלא היתה תקלה במכשיריו. מדובר בהחלפת המכשירים לא פעם אחת, אלא מספר פעמים, בתדירות קרובה לתדירות תלונותיו של התובע. איני מאמינה שסלקום היתה מחליפה את המכשירים פעמים כה רבות, אלמלא הכירה בתקלות שנתגלו בהם. עצם העובדה של החלפה חוזרת ונישנית של המכשירים - שאותה מציגה סלקום בגאווה כשירות למופת - היא-היא שמצביעה על כך שמדובר במכשירים לקויים, קרי: באי-קיום חובתה הבסיסית של סלקום כספק, שהיא: לספק ללקוח סחורה תקינה. אין ממש אף בהתנאותה של סלקום בכך שבמסגרת המבצע היא סיפקה לתובע שני מכשירים ללא חיוב. הרי כאן בדיוק "קבור הכלב": כנגד מתנה-כביכול זו מתחייב הלקוח לתקופת התקשרות מינימלית בת שלוש שנים, שבהן ישלם מידי חודש תשלום קבוע בגין "זמן אוויר" (נוסף על התשלום עבור שיחות באמצעות המכשיר). תשלום קבוע זה יכסה במהרה את עלותם של שני מכשירי ה"חינם", כביכול, ומן הסתם יותיר אף רווח בידי סלקום. הלקוח מתפתה לקבל שני מכשירים "חינם", מבלי לחשוב על כך ש"מתנה" זו קושרת אותו אל סלקום, באופן שאם יגלה לאחר ההתקשרות, שכל המכשירים שבידו - לרבות אלה שעבורם שילם כסף מלא - מסבים לו כאב ראש, טרחה ועוגמת נפש, יותר מאשר תועלת והנאה, הוא לא יוכל לבטל את ההתקשרות, אלא כנגד תשלום קנס בסכום מכובד שכולל את מחיר שני המכשירים שקיבל "במתנה". על כן אין כל רבותא במתן שני המכשירים הנוספים "חינם". נראה כי כאשר הצטרף התובע למבצע הוא פשוט לא העלה בדעתו, שהמכשירים החדישים שרכש ושקיבל במתנה יהיו עתירי תקלות עד כדי כך, אלא ציפה להשתמש בהם וליהנות מהם. 9. על פי החומר שלפני, ובמיוחד מתוך כתב ההגנה עצמו, מסקנתי היא כי סלקום הפרה את ההסכם עם התובע הפרה יסודית, כמשמעותה בסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 (להלן: חוק התרופות); בכך שסיפקה לו מכשירים עתירי-תקלות, שאינם עונים על הדרישות והציפיות הסבירות מהסחורה שהתחייבה לספק לו. בשל הפרה יסודית זו זכאי התובע לבטל את העיסקה. התובע נהג כלפי סלקום באורך רוח ונתן לה הזדמנויות רבות לתקן את התקלות במכשירים או לספק לו מכשירים תקינים תחתיהם, אך הפעולות שסלקום ביצעה במסגרת השירות לא הועילו להסרת התקלות החוזרות ונישנות במכשירים. התובע הגיש את תביעתו תוך זמן סביר לאחר ההזדמנויות שנתן לסלקום לתקן את ההפרה (סעיף 8 לחוק התרופות). למותר לומר כי ההתחייבות בת שלוש השנים לגבי תקופת ההתקשרות עומדת לסלקום רק בתנאי, שהיא מצידה קיימה כראוי את חלקה בהסכם. משהפרה סלקום את ההסכם הפרה יסודית, בטיב המוצר שסיפקה לתובע; ומשכשלה בניסיונותיה לתקן הפרה זו - עומדת זכותו של התובע, על פי חוק התרופות, לבטל את ההסכם. התובע היה מוכן זה מכבר, ואף בעת הדיון לפני, לפתרון של ביטול העיסקה (כמובן, ללא הקנסות שעל פי ההסכם), שבמסגרתו יחזיר לסלקום את המכשירים ויקבל את כספו בחזרה. את הסכום הכספי של התביעה העמיד התובע על סכום העיסקה, כפי שהוא לטענתו (5,693 ₪). נציג סלקום ביקש הפסקה בדיון על מנת להיוועץ בעניין הפתרון של ביטול העיסקה, תוך השבה הדדית, אך לאחר ההתייעצות הוא דחה הצעה זו מכל וכל. 10. על פי המפורט לעיל, אני סבורה כי הדין עם התובע, וכי הפתרון של ביטול העיסקה - תוך השבה הדדית, בהתאם לסעיף 9 לחוק התרופות - הוא הפתרון הנכון למצב הדברים בתיק זה, כפי שהוא עולה מכתבי הטענות ומדברי הצדדים לפני. על פי סעיף 60 (א) (2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 מוקנית לבית משפט זה סמכות להיעתר לתביעה לביטול עיסקה. 11. על כן אני מקבלת את התביעה ומחייבת את סלקום להשיב לתובע את הסכום ששילם במסגרת העיסקה, בסך 5,393 ₪ שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום העיסקה: 6.8.06 ועד לתשלום בפועל. כנגד החזר הסכום כאמור ישיב התובע לסלקום את ארבעת המכשירים שבמסגרת העיסקה מושא התביעה. התובע טען כי נגבה ממנו בגין עיסקה זו סכום של 5,693 ₪. אני מורה כי אם יציג התובע לפני סלקום, תוך 30 יום, מסמכים להנחת דעתה, כי נגבה ממנו סכום גבוה ב- 300 ₪ מזה שעל פי רישומיה - אזי תשיב לו סלקום גם סכום נוסף זה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום העיסקה: 6.8.06 ועד לתשלום בפועל. 12. עוד מחייבת אני את סלקום לשלם לתובע הוצאות המשפט בסך 1000 ₪ שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. סלקוםסלולר (תביעות)